Mano nuotrauka
Kybartai, Vilkaviškis, Lithuania
Vitas Katkevičius - bendruomenės pirmininkas tel.+370 (612)85242 Milda Vaičaitienė - tarybos narė tel.Nr.+370(614)70383. Juozas Murinas - tarybos narys. Anelė Barkauskienė- tarybos narė. Vitalius Šidiškis- tarybos narys. Birutė Adomaitienė - tarybos narė. Žavinta Galinaitienė- tarybos narė.


Bendruomenės rėmimui skirkime 2 procentus nuo pajamų mokesčio

Dėkojame Jums, kad kasmet prisidedate prie bendruomenės rėmimo,  skirdami 2 %  nuo pajamų mokesčio. Mums labai reikia Jūsų palaikymo ir paramos tam, kad galėtume išlaikyti bendruomenės patalpas, užmokėti už sunaudotą elektros energiją, užsimokėti už panaudotą vandenį.
Kreipiamės  į Jus ir labai prašome ir šiais, 2017 m., iki  gegužės 1 dienos pervesti  į Kybartų bendruomenės  sąskaitą  2 % paramą, kuri  mums yra labai reikalinga. Lėšas  panaudotume  ypač svarbiems  bendruomenės poreikiams patenkinti  bei  būtiniausioms  priemonėms įsigyti.  Norėtume skirti dalį lėšų skirti bendruomenės patalpų dalinam (grindų dažymui) remontui.
2016 metais bendruomenė pagal VMI pagal labdaros ir paramos įstatymą (2 proc.) gavo 90,74 Eur. Šios lėšos naudojamos užmokėti už sunaudotą elektros energiją, ir  panaudotą vandenį.
Savo ruožtu  įsipareigojame pateikti Jums ataskaitą, kur   tikslingai panaudojome  Jūsų pervestas lėšas 2017 metais.
Paremti mus galite pasinaudodami įstatymo suteikta teise – dalį (iki 2%) sumokėto gyventojų pajamų mokesčio pervesti į Kybartų bendruomenės atsiskaitomąją sąskaitą
Kybartų bendruomenės rekvizitai:

Paramos   gavėjo identifikacinis numeris (kodas)

300038235 
Paramos   gavėjo pavadinimas
Kybartų bendruomenė
Adresas
Basanavičiaus 82, Kybartai
Banko   pavadinimas
DnB   NORD
Banko   kodas
40100
Atsiskaitomosios   sąskaitos numeris
LT854010040100120797
Pastaba: nusprendus pajamų mokesčio dalį skirti paramos gavėjui ilgiau kaip vienerius metus, pildomas E5 laukelis, prašymo formoje įrašant paramos laikotarpio pabaigos metus.
Prašymus galite teikti iki š. m. gegužės 1 d.
Kaip pervesti 2 proc. pajamų mokesčio?
Paramą galite pervesti užpildę Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašymo formą FR0512 v.2:
– elektroniniu būdu  (per naudojamo elektroninio banko prieigą) adresu deklaravimas.vmi.lt;
– užpildytą prašymo formą galite tiesiogiai įteikti savo gyvenamos vietos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinio skyriaus darbuotojui;
– voką su užpildyta prašymo forma galite
 išsiųsti paštu adresu: VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo  skyriui, Neravų g. 8, 66257, Druskininkai.
                         
                          Bendruomenės Telefonas pasiteiravimui   8 612 85242
                          Nuoširdžiai būtume dėkingi už Jūsų paramą                  
                                                                               Bendruomenės taryba

VILKAVIŠKIO RAJONO KYBARTŲ ,, SAULĖS‘‘ PROGIMNAZIJA RUOŠIASI ŠVĘSTI 15 - ĄJĮ JUBILIEJŲ Progimnazijos mokiniai, mokytojai ir tėvai su nekantrumu laukia  artėjančio Kybartų
,,Saulės‘‘ progimnazijos  15 – os metų jubiliejaus. Sutikime, kad kiekvienos mokyklos istorija susideda iš daugelio mažesnių istorijų, kurias rašė ir teberašo buvę bei esami mokiniai ir mokytojai, mokinių tėveliai, visa progimnazijos bendruomenė.
Šiuo laikotarpiu Kybartų ,,Saulės‘‘ progimnazijos  mokiniai, mokinių tėveliai, mokytojai, visa bendruomenė – prasidedančiame pasiruošimo jubiliejui darbų sūkuryje. Progimnazijoje jau vasario mėn. prasidėjo renginiai, skirti 15- os metų jubiliejui paminėti. Vasario-birželio mėn. progimnazijoje  vyksta ir vyks renginiai, projektai, varžybos, konkursai,  skirti artėjančiam progimnazijos 15 metų gimtadieniui.
Kybartų ,,Saulės‘‘ progimnazija birželio mėn. švęs 15-os metų jubiliejų, kuriam nuo vasario mėn. atsakingai pradėjo ruoštis visa bendruomenė.
Artėjančio jubiliejaus proga progimnazijos 1-8 kl. mokiniai, jų tėveliai, mokytojai, visa bendruomenė dalyvaus įvairiuose projektuose: ,,Mūsų žingsniai knygos link‘‘, ,,Skambėk per amžius, būk laisva...‘‘, „Noriu palinkėti progimnazijai...“, „Vaikystės aitvarai“, „Mūsų saulėtas pasaulis“. 1- 8 kl. mokinių lauks ne vienas konkursas: Lietuvos ir mokyklos istorijos žinovų konkursas, Šauniausio mokinio rinkimų konkursas ,,Esu atsakingas už save ir už visą mokyklą‘‘, o kur dar tarpklasinės sportinės varžybos, skirtos mokyklos jubiliejui. Smagu, kad ir buvę mokiniai atvyks nuoširdžiai pasveikinti su gimtadieniu visą progimnazijos bendruomenę ir dalyvaus susitikimuose ,,Kodėl aš pasirinkau savo profesiją’’.
Artėjančio jubiliejaus proga progimnazijos 1-8 kl. mokiniai, jų tėveliai, mokytojai, visa bendruomenė turės puikią progą išbandyti ir savo kūrybines galias dalyvaudami atvirukų kūrimo konkurse arba kūrybiniame ketureilio kūrimo konkurse ,,Čia – mano mokykla‘‘.
 Visos Kybartų ,,Saulės‘‘ progimnazijos bendruomenės dalyvavimas įvairiuose renginiuose, konkursuose, projektuose, varžybose leis dar labiau pajusti mokyklos nuotaikas, siekius ir užčiuopti tikrąjį progimnazijos pulsą.
Progimnazijos 1-8 kl. mokinių, jų tėvelių, mokytojų, visos bendruomenės aktyvus ruošimasis švęsti 15- ąjį jubiliejų ir visų buvimas kartu yra be galo svarbus, įkvepiantis naujiems ieškojimams ir prasmingai kūrybinei veiklai.

Supaprastintos viešųjų pirkimų taisyklės

    PATVIRTINTA
           2017 m. sausio  16 d.
          Pirmininko įsakymu 
 Nr. VP- 1


KYBARTŲ BENDRUOMENĖS
SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS

TURINYS

I.          BENDROSIOS NUOSTATOS
II.        SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ PLANAVIMAS IR ORGANIZAVIMAS. SUPAPRASTINTUS PIRKIMUS ATLIEKANTYS ASMENYS
III.       SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ PASKELBIMAS
IV.       PIRKIMO DOKUMENTŲ RENGIMAS
V.         TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS PATIKRINIMAS
VI.       PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS
VII.      PIRKIMO SUTARTIS
VIII.    SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ BŪDAI IR JŲ PASIRINKIMO SĄLYGOS
IX.       SUPAPRASTINTAS ATVIRAS KONKURSAS
X.         SUPAPRASTINTAS RIBOTAS KONKURSAS
XI.       SUPAPRASTINTOS SKELBIAMOS DERYBOS
XII.      APKLAUSA
XIII.    MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ YPATUMAI
XIV.    SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAVIMAS IR ATASKAITŲ PATEIKIMAS
XV.      GINČŲ NAGRINĖJIMAS
XVI.    BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Gražiausios akimirkos iš Sakralinės muzikos popietės


 Gruodžio 18 dieną baltas sniego patalas dar vis buvo neapklojęs žemės. Net ir tokią žiemos popietę ne tik kybartiečiai, bet ir gausus būrys miesto svečių skubėjo į Kybartų požemius pasiklausyti sakralinės muzikos, kurią organizavo Kybartų bendruomenės taryba ir Kybartų ,,Saulės‘‘ progimnazijos mokiniai. Būtent šios dienos popietę, Kybartų požemių erdves puošė kalėdinės eglutės, įžiebtų žvakių spindėjimas advento vainike, o prieš pat pasirodymą tvyrojo jauduliukas visų renginio dalyvių veiduose. Popietėje dalyvavo ir Vilkaviškio kultūros centro kamerinis choras „Uosija“.
     Gausus būrys susirinkusių Kybartų ,,Saulės‘‘ progimnazijos mokinių ir kamerinio choro „Uosija“dainininkai savo nuoširdžiu dainavimu ir iš širdies sklindančiais skaitomais tekstais, iš tiesų tądien prieš gražiąsias metų šventes įžiebė ne vieną gerumo žvaigždę visų širdyse. Džiugu, kad popietėje dalyvavo apie 300 kybartiečių  ir miesto svečių. Atlikėjus publika sutiko labai šiltai, kiekvieną kūrinį palydėjo gausiais plojimais. 
Svečiai buvo vaišinami karšta arbata ir labai skaniu sūriu.


 Koncerto metu požemiuose veikė bendruomenės tarybos nario Vitaliaus Šidiškio fotografijos paroda.

                        

                                              
 Bendruomenės pirmininkas Vitas Katkevičius

Kybartai turi daug perliukųKybartai turi daug perliukų,“ – sakė Kybartuose spalio 8 dieną kartu su gausiu būriu pedagogų besisvečiavusi Kauno pedagogų kvalifikacinio centro lektorė, I kategorijos gidė Sigutė Grigaliūnienė.
Lyjant lietui, nemažas būrys pedagogų iš Kauno vaikštinėjo po mažą, tačiau labai dažnai istorijoje minimą miestą – Kybartus.
Kelionė prasidėjo ilgiausiu Lietuvoje pėsčiųjų tiltu virš geležinkelio bėgių linijų, nuo kurio matosi ne tik dalis Kybartų miestelio, bet ir trupinėlis kaimyninės Kaliningrado srities. Svečiai buvo sužavėti geležinkelio stoties istorijos – pastatyta 1870 metais, tai buvo aukščiausios klasės imperinė stotis, savo dydžiu vakarų Rusijoje nusileidusi tik Sankt Peterburgo geležinkelio stočiai. Dabar šios stoties išlikusi tik labai maža dalis ir tik kelios detalės primena didingąją istoriją.
Kita turistų traukos vieta Kybartuose – požemiai, esantys po geležinkelio stoties Maisto ir veterinarijos posto pastatu, pastatyti 1870 ir išlikę iki šių dienų. Manoma, kad šie rūsiai buvo įrengti gabenamų geležinkeliu maisto produktų šaldymui ir saugojimui. Tik 2002 metais remontuojant pastatą požemiai buvo pastebėti ir atkasti. Daugiau nei 100 metrų ilgio įspūdingi rūsiai ilgą laiką buvo apsemti vandens ir tik pašalinus vandenį, jie tapo prienami lankytojams. Manoma, kad požemių pabaigoje yra tuneliai, vedantys iki geležinkelio stoties ar net iki kitų objektų, tačiau jie dar neatkasti.
Kybartų svečiams, kaip ir kitiems, čia atvykstantiems ir besidomintiems istorija, parodytos ir kitos svarbios istorinės vietos: muitinė, bažnyčios, kurių Kybartai turi net keturias, Isako Levitano paminklinis biustas, kiti paminklai. Taip pat per atstumą nurodyta vieta, per kurią iš Kybartų, perėjęs per upelį, į Vokietiją pabėgo prezidentas Antanas Smetona.
Žvelgiant į Kybartus turisto akimis, čia tikrai yra ką pamatyti – miestas turtingas istorinių perlų, yra kuo pasigrožėti ir apie ką kalbėti.
Tačiau ne viskas taip gražu, kaip galėtų būti: kaip ir minėjome, kai kurios vietos nurodytos tik per atstumą, nes jos apaugę žolėmis ir brūzgynais, o svečiai, atvykstantys į pažintinę ekskursiją, nesusiruošia „amunicijos“ tiek, kiek vykdami į „Misiją Sibiras“. Panašiai ir su požemiais, kuriuose ant raudonų plytų grindinio telkšo slidaus dumblo balos, matomos tik silpno apšvietimo  šviesai atsispindint jose. „Istorinio purvo reikia parsinešti ir namo,“ – kalbėjo viena pedagogė, išbridusi iš dumblino rūsio, bandydama nusiplauti batus baloje. Galbūt net ir pavojinga, tačiau smalsuolių tai nestabdo, jie džiaugiasi, nors ir neypatingomis sąlygomis galėję aplankyti tokią įspūdingą vietą tokiame mažame, kai kurių net merdinčiu laikomame, miestelyje.
Visa Užnemunės teritorija pedagogams paliko nemažą įspūdį, taip pat ir Kybartai, kuriuose, kaip sako pedagogės, tikrai yra ką pamatyti. „Berlyno, Paryžiaus  pastatai, bažnyčia, kurioje dirbo Sigitas Tamkevičius, Isako Levitano bei kiti paminklai, tarp kurių ir paminklas knygnešiams, geležinkelio stotis, ilgiausias Lietuvoje pėsčiųjų tiltas virš geležinkelio bėgių linijų, vienintelė gatvė Lietuvoje, pavadinta Č. Darvino vardu,  cerkvė, vieta, per kurią 1939 metais iš Lietuvos  pabėgo  Lietuvos prezidentas  A. Smetona… Be to, mes dabar esame Rusijos imperijos paskutiniame miestelyje. Besiruošiant Lietuvos Nepriklausomybės šimtmečiui, tokių edukacinių programų dėka sužinome ir pamatome vis daugiau ir daugiau…“ – kalbėjo pedagogai ir dėkojo Kybartų bendruomenės pirmininkui Vitui Katkevičiui, suteikusiam galimybę pamatyti Kybartus turisto akimis.
Džiugu, kad yra besidominčių mūsų kraštu ir jo istorija, bet pats Kybartų bendruomenės pirmininkas pastebi, kad visa tai, ką sužino ir pamato svečiai, retas kybartietis yra girdėjęs: „Tiesiog jie nesidomi, jiems neįdomu.“
Kybartų bendruomenės pirmininko Vito Katkevičiaus iniciatyva Kybartuose priimamos ekskursijos, svečiams parodomos istorinės vietos, jis pats apie miesto istoriją papasakoja ir parodo vietos įžymybes. V. Katkevičius – ne tik Kybartų bendruomenės pirmininkas, bet ir miesto ekskursijų gidas.  Pirmininkas džiaugiasi, galėdamas priimti  Kybartų miesto svečius ne tik iš Lietuvos, bet ir iš kitų šalių.

Vien tik šiais metais Kybartus aplankė 12 didesnių ar mažesnių ekskursijų. Pirmininko teigimu, norėdami, kad Kybartai ir ateityje būtų ekskursantų lankomi,  privalome sutvarkyti  įėjimą į požemius, apšvietimą, išvalyti jį nuo šiukšlių ir dumblo, užsandarinti langus ir kt. Tam reikalingos ne tik lėšos, bet ir Lietuvos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos leidimas, kadangi  pastatas, kuriame yra požemiai, priklauso šiai tarnybai.  Tačiau iki šiol su Maisto ir veterinarijos tarnyba dėl remonto atlikimo požemiuose dar nepavyko susitarti.Nuotraukos ir tekstas Kybartų bendruomenės narės Lauros Čižauskienės

Kybartuose praūžė gatvės krepšinio turnyras

                                     
  Penktadienį, rugsėjo mėn. 9 d., naujai įruoštoje krepšinio aikštelėje Eitkūnų gatvėje  Kybartuose,  vyko 3x3 gatvės krepšinio turnyras „Sportuok ir būk sveikas“  Kybartų bendruomenės prizams laimėti. Projektas vykdomas trečius metus ir jį finansuoja Vilkaviškio rajono savivaldybė.
 Jau  valandą prieš varžybas prie aikštelės būriavosi įvairaus amžiaus krepšinio mėgėjai – nuo jauniausių  iki vyresnio amžiaus.

 Oras pasitaikė  itin vasariškas ir tai padėjo  krepšinio entuziastams pasinerti į kovų įkarštį –  vyko atkakli kova dėl organizatoriaus įsteigtų prizų, geros emocijos liejosi per kraštus, o dalyviai žiūrovams demonstravo akiai patrauklų žaidimą, kadangi prizai išties įspūdingi.
Tris pirmas vietas iškovojusios komandos buvo apdovanotos specialiai turnyrui pagamintais aukso, sidabro ir bronzos medaliais ir nemokama kelione į Kauno „Žalgirio“ areną stebėti Eurolygos varžybas kai žais „Žalgirio“ krepšinio komanda. Dviems tritaškių metimų nugalėtojams įteiktos gražuolės taurės ir nemokama kelionė į Kauno „Žalgirio“ areną stebėti Eurolygos varžybas.
Šiandieninis 3x3 krepšinio turnyras palyginti su tuo, kurį organizavome pirmaisiais metais yra ženkliai išaugęs. Turnyre dalyvavo 8 komandos, kuriose žaidė žaidėjai ne vyresni 19 metų  iš visų Kybartų seniūnijos bendruomenių,.
Turnyrui meistriškai vadovavo Kybartų bendruomenės tarybos narys, atsakingas už sporto renginius bendruomenėje, mokytojas Juozas Murinas.
Pirmąją vietą ir aukso medalius laimėjo komandos žaidėjai, kurie pasivadino „Agurkiniai“. Komandoje žaidė R. Astrauskas,  A. Alkevičius, K. Bradūnas, V. Burdulis. Jie rezultatu 14:4 nugalėjo

antrąją vietą iškovojusius ir sidabro medaliais pasipuošusius  „Nemoku žaisti“ komandos žaidėjus H. Krašauską, M. Grybą, O. Remeiką.
Trečią vietą  laimėjo  „Užgelškelės “ komanda( I. Mačiokaitis, D. Ziegoraitis, I. Kasparavičius, T. Račkauskas) dramatiškoje kovoje 9:8 įveikusius ,,Šeimininkų“ komandą..
Populiarųjį tritaškių metimų konkursą laimėjo D. Ziegoraitis ir I. Kasparavičius iš „Užgelškelės“ 
Turnyras vyko labai sklandžiai, vyravo šilta ir draugiška atmosfera.
Turnyro svečiu ir renginio globėju buvo daugkartinis Lietuvos ir Pasaulio kovinės savigynos čempionatų nugalėtojas, Pasaulio bušido čempionatų prizininkas, bušido turnyrų Japonijoje nugalėtojas Kęstutis Smirnovas.
2016m. lapkričio mėn. 4 d. krepšinio turnyro „Sportuok ir būk sveikas“ Kybartų bendruomenės prizams laimėti nugalėtojai vyko į Kauno „Žalgirio “ areną stebėti krepšinio rungtynes kai žaidė Kauno „Žalgirio“ ir Stambulo „Darussafaka“ krepšinio komandos.                                                 Bendruomenės pirmininkas   Vitas Katkevičius