Dėl daugelio dalyvių išvykimo į dainų šventę skelbtas atviras šaškių – šachmatų komandinis turnyras, š/m. liepos mėn. 6 d., neįvyks. Turnyras perkeliamas į liepos mėn.21 dieną.

Atviras šaškių – šachmatų komandinis turnyras vyks
 2018 m. liepos 21 d. 1100 val.
atviroje Kybartų miesto parko erdvėje.ŠAŠKIŲ – ŠACHMATŲ TURNYRAS LR SEIMO NARIO
 K. SMIRNOVO TAURĖMS LAIMĖTI

Šaškių ir šachmatų turnyrų komandas sudaro trys žaidėjai.
Komandos  registruojasi  iki  2018 m. liepos 21d. 1100 val.
Tel. 8-612- 85242 arba 8-687-3504
Daugiau informacijos www.kybartubendruomene.ltŠAŠKIŲ TURNYRO LR SEIMO NARIO KĘSTUČIO SMIRNOVO TAUREI LAIMĖTI
NUOSTATAI
KYBARTAI
2018 m.
Varžybas organizuoja Kybartų bendruomenės taryba
1.                  Varžybų tikslas: Populiarinti  žaidimą šaškėmis, kelti šaškininkų meistriškumą, stiprinti ryšius su kitų  rajonų, miestų, bendruomenių  šaškininkais.
2.                                     Varžybų vieta ir laikas: Varžybos vykdomos Vilkaviškio rajone, Kybartų miesto parke.
Varžybų laikas  2018 m. liepos  21 d.   Dalyvių registracijos miesto parke pradžia 10 val.  Žaisime  nuo 11 val. 00 min. iki 13 val. 30 min.  Varžybos vyks Kybartų miesto parke, atviroje erdvėje. Lietui lyjant turnyras perkeliamas į Kybartų kultūros centrą.
3.                                     Varžybų dalyviai : Dalyvauti varžybose kviečiami Vilkaviškio, Marijampolės, Šakių rajonų šaškininkai  ir Kybartų seniūnijos bendruomenių, įmonių, organizacijų atstovai.
4.                                     Varžybų reglamentas:
Varžybos komandinės paprastomis 64 šaškėmis. Varžybų reglamentas pagal Šveicarišką sistemą, žaidžiant 9 ratų sistema.  Kiekvienam žaidėjui skiriama po 10 min. laiko galvojimui iki partijos pabaigos. Visi dalyviai dalyvauja bendrame turnyre.  Komandą sudaro trys žaidėjai.
5.                                     Nugalėtojų nustatymas: Teisėjavimas ir nugalėtojų nustatymas kompiuterinės programos pagalba, sumuojant visų trijų  komandos žaidėjų laimėtus taškus. Surinkus vienodą taškų sumą, pirmenybė teikiama komandai  kurios dalyvis užėmęs aukštesnę vietą.
Varžybų komanda -  nugalėtoja,  apdovanojama LR seimo nario Kęstučio Smirnovo taure.
Varžybų komandų žaidėjai, užėmę tris prizines vietas, apdovanojami:  diplomais, medaliais ir prizais. Bus apdovanojami vyriausias ir jauniausias žaidėjai.
6.                                     Dalyvių aprūpinimas: Dalyvių kelionės išlaidas apmoka pats  turnyro dalyvis arba  komandiruojanti organizacija.
7.  Neįsiregistravus pakankamai komandų  ( ne mažiau 4 komandos) rengiamas turnyras individualia užskaita.
Registruotis galima elektroniniu ir paštu: kybartubendruomene@gmail.com   Tel.8 687 35044
arba 8 612 85242;
Organizatoriai pasilieka teisę esant reikalui koreguoti nuostatus.
Bendruomenės pirmininkas                              Vitas Katkevičius
      Turnyro vyr. teisėjas                                        Vytautas Miknevičius
ŠACHMATŲ  TURNYRO LR SEIMO NARIO KĘSTUČIO SMIRNOVO TAUREI LAIMĖTI

NUOSTATAI

KYBARTAI

2018 M.
1.      Tikslas ir uždaviniai:   Populiarinti šachmatų sportą Kybartų seniūnijos gyventojų tarpe.  Kelti sportinį meistriškumą.
 2. Organizatoriai Kybartų bendruomenė.
 3. Turnyro vieta ir laikas
Turnyras vykdomas 2018 m. liepos mėn. 21 dieną, Kybartų miesto parke. Dalyvių registracija miesto parke nuo 10 val.  Varžybų pradžia nuo 14 val. 00 min. iki 16 val.30 min.  Varžybos vyks Kybartų miesto parko, atviroje erdvėje. Lietui lyjant turnyras perkeliamas į Kybartų kultūros centrą.
4.      Dalyviai
Dalyvauti komandinėse varžybos kviečiami Vilkaviškio Marijampolės, Šakių  ir Kybartų seniūnijos bendruomenių,  organizacijų šachmatininkai.
5.  Teisėjavimas ir nugalėtojų nustatymas kompiuterinės programos pagalba.
6. Turnyro  pravedimo sąlygos
Turnyras  pravedamas šveicariška 7 ratų sistema.  Komandą sudaro trys žaidėjai. Bazinė laiko kontrolė 10 min. kiekvienam žaidėjui iki partijos pabaigos,  sumuojant visų komandos žaidėjų laimėtus taškus. Surinkus vienodą taškų sumą, pirmenybė teikiama komandai kurios dalyvis užima aukštesnę vietą individualioje įskaitoje.
        7. Apdovanojimai
Komanda - varžybų  nugalėtoja,  apdovanojama LR seimo nario KĘSTUČIO SMIRNOVO taure.
Varžybų  žaidėjai, užėmę tris prizines vietas, apdovanojami:  diplomais, medaliais ir prizais. Bus apdovanojami vyriausias ir jauniausias varžybų dalyvis.
8.      Dalyvių aprūpinimas:
Dalyvių kelionės išlaidas apmoka pats  turnyro dalyvis arba  komandiruojanti organizacija.
9.      Neįsiregistravus pakankamai komandų  ( ne mažiau 4 komandos) rengiamas turnyras individualia užskaita.
Registruotis kviečiame elektroniniu paštu: kybartubendruomene@gmail.com   tel. 8 687 35044  arba 8 612 85242;
Organizatoriai pasilieka teisę esant reikalui koreguoti nuostatus.
Bendruomenės pirmininkas                              Vitas Katkevičius
                                Turnyro vyr. teisėjas                                             Vytautas Miknevičius
                     

Dėl daugelio dalyvių išvykimo į dainų šventę skelbtas atviras šaškių – šachmatų komandinis turnyras, š/m. liepos mėn. 6 d., neįvyks. Turnyras perkeliamas į liepos mėn.21 dieną.

Atviras šaškių – šachmatų komandinis turnyras vyks   2018 m. liepos 21 d. 11 00 val. atviroje Kybartų miesto parko erdvėje. ...