Muziejus jau atidarytas
2019-04-26  Kybartuose atidarytas bendruomenės muziejus.  Suremontuotose keturiose  patalpose pirmoji salė skirta senolių buities daiktams eksponuoti. Čia galima išvysti , lygintuvų, laikrodžių,  lagaminų, lovatiesių, geldų, , verpimo ratelį, audimo stakles, mezgimo mašinką, asmeninį Antano Sniečkaus darbo telefono aparatą, senovinį aritmometrą, medinius skaitliukus, rašymo mašinėles, foto aparatus  ir kt. Eksponuojamas  stendas su nuotraukomis kuriame matosi kybartiečio, mūsų rajono garbės piliečio Kazimiero Noreiklos labdaringa veikla, Virbalio plytinės įkūrėjo ir savininko, Lietuvos nepriklausomybės akto signataro Jono Vailokaičio nuotraukos.  Čia yra ir senovinės Kybartų  miesto nuotraukos.  Lentynose rikiuojasi senos knygos.
Antroje patalpoje pagrindinę eksponatų dalį sudaro kybartiečio tautodailininko, buvusio bendruomenės nario Kajetono Eismonto medžio dirbiniai, o šalimais yra medžio raižinys su poeto Jaronimo Šalčiūno eilėmis.
Šiemet  Kybartų bendruomenei sukaks  15 metų , todėl viename iš stendų atsispindi ir jos veiklos raida. Atrodo, kad savo miesto ir bendruomenės istoriją gerai žinome, bet vis tiek smalsu pasidairyti ir pažiūrėti, ką pasakoja eksponatai.  Dalis nuotraukų pasakoja apie netolimą praeitį, kurią mes patys  gerai prisimename, nes esame jos liudytojai.

Atskirai vieną iš erdvių  užima valstybinės sienos apsaugos tarnybos prie LR VRM Pagėgių rinktinės Kybartų užkardos  kūrimosi ir dabarties dokumentai. Čia matome ir „kontrabandistą“ nešantį ant pečių krovinį, pasieniečių uniformas ir daug kitų daiktų. Renginyje dalyvavo buvęs Kybartų užkardos vadas Vincas Plečkaitis ir dabartinės Kybartų užkardos vado pavaduotojas Gintaras Klimavičius.

Atskira patalpa skirta Lietuvos policijos asociacijos  Vilkaviškio poskyriui. Jame eksponuojama  medžiaga susijusi su šio poskyrio veikla. Bendruomenės muziejus išsidėstęs keturiose patalpose. Jo  plotas yra virš 50 kv. m. Muziejaus atidarymo metu bendruomenės pirmininkas Vitas Katkevičius siūlė, kad jau esančius Kybartuose muziejus t.y. bendruomenės bei Pasaulio Kybartiečių draugijos būtų tikslinga sujungti į vieną ir įsteikti Kybartų krašto muziejų. Tam būtinos tiktai tinkamos patalpos, o eksponatų jau yra pakankamai.  Viską sunku išvardinti, todėl yra galimybė tai pamatyti iš anksto susitarus su bendruomene. Ne tolimoje ateityje numatomi čia rengti adukaciniai renginiai.
 Į muziejaus atidarymo  iškilmes atvyko ne tik bendruomenės nariai, bet ir  gana garbingi svečiai. Viena iš jų kybartietė Irena Česnulevičienė – Katiliūtė, pirmojo Lietuvos valstybės sienos apsaugos tarnybos vado žmona. Petras Raugelis – nepriklausomos Lietuvos pasieniečio sūnus.
Muziejaus atdaryme dalyvavo LR seimo narys Kęstutis Smirnovas, Kybartų seniūnas Romas Šunokas.
Koncertavo Kybartų progimnazijos vaikų etnografinis ansamblie bei moterų ansamblis „Gija“. Visi susirinkusieji vaišinosi skania sriuba, kurią dovanojo Vilkaviškio policijos veteranai.Komentarų nėra:

Renginys Kybartų geležinkelio stotyje.

Kybartų bendruomenės taryba Gruodžio 13 d. (penktadienį)   16 val. Kviečia į renginį Kybartų geležinkelio stoties salėje (įėjimas ...