Bendradarbiavimo sutartis tarp miesto ir kaimo bendruomenių


  2010-05-14 d. Kybartuose buvo pasirašyta Kybartų bendruomenės ir Kybartų seniūnijos kaimo bendruomenių bendradarbiavimo sutartis. Bendradarbiavimo sutartį pasirašė Kybartų bendruomenės pirmininkė ir Bajorų, Šūklių, Gudkaimio, Šiaudiniškių, Vilkupių, Keturkaimio, Kybeikių, Matlaukio kaimo bendruomenių pirmininkai.Pagrindinis sutarties tikslas – bendradarbiauti sporto, kultūros, prevencinės ir kitose srityse, projektų rengime ir įgyvendinime. Šventiniame Bendradarbiavimo sutarties pasirašymo renginyje dalyvavo ir keletas svečių, t. y. tuo metu mero pareigas einantis Vilkaviškio savivaldybės vicemeras Algirdas Meškauskas, Algirdo Butkevičiaus patarėjas Algirdas Neiberka, Kybartų seniūnas Audrius Balbierius. Tai žmonės, kurie yra neabejingi tokių bendruomenių kūrimuisi ir gyvavimui.                     DVIŠALĖ BENDRADARBIAVIMO IR PARTNERYSTĖS
                                                     SUTARTIS
                                             2010 m. gegužės 14 d.
                                                    KYBARTAI

1. Sutarties šalys
1. Vilkaviškio rajono savivaldybės Kybartų miesto bendruomenė ir Kybartų seniūnijos kaimo bendruomenės (toliau šalys).


II. Sutarties objektas
2. Šalių bendradarbiavimas kultūros, sporto, prevencinės ir kitose srityse, (viso to, ko nedraudžiama LR Konstitucija, įstatymai ir teisiniai aktai).


III. Šalių įsipareigojimai
3. Šalys įsipareigoja:
3.1 Keistis šalis dominančia kultūrine, organizacine ir kita informacija.
3.2 .Organizuoti bendrus kultūros ir sporto renginius.

IV.Šalių atsakomybė
4.1. Vykdydamos įsipareigojimus Šalys vadovaujasi savo bendruomenių patvirtintais įstatais,
4.2. Šalys savo įsipareigojimus grindžia geranoriškumu, tolerancija, abipuse pagarba bei atsakomybe ir tiek, kiek šie įsipareigojimai neprieštarauja bendruomenių įstatymams.
4.3. Visi kilę ginčai ar nesutarimai tarp Šalių sprendžiami derybomis.V. Sutarties keitimas
5. Sutartis gali būti keičiama tik abipusiu Šalių sutarimu, prieš du mėnesius informavus kitą Šalį.

VI. Sutarties galiojimas
6. Sutartis galioja nuo jos pasirašymo dienos iki abipusio Šalių susitarimo ją nutraukti ar pakeisti nauja.

VII. Kitos sąlygos
7. Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais- po vieną kiekvienai Šaliai.


                                  JURIDINIAI ŠALIŲ ADRESAI IR PARAŠAI

Komentarų nėra:

Pažintinės ekskursijos Kybartų mieste

 2024 metai Kovo mėn. 1.  Kovo 13 d. (trečiadienis) Pradžia 10 val. Vilkaviškio mokyklos moksleiviai. Ekskursija prasideda prie informacijos...