Bendruomenės renginiai ir ekskursijos 2022 - 2023 metais

                                                2022 metai

                                                                      Vasario mėn.

          Pavieniai turistai prie šių grupių gali prisijungti be išankstinio suderinimo.

                             Visų ekskursijų metu lankomės Kybartų miesto požemyje.


 Kybartų mieste lankytinų objektų  Interaktyvaus internetinio žemėlapio adresas: 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=13_RikUCrNoA8TjKpKGtV5_OlD5k-0X6D&usp=sharing

ir 

https://kkdg.maps.arcgis.com/apps/Shortlist/index.html?appid=1d4cdca09d034e628558f165c8f45ed0


                               Raudonai pažymėta- jau įvykusios ekskursijos.

                                  1.      02-12 d. (šeštadienis)  Ekskursija iš Vilniaus, 20 ekskursantų..  Ekskursijos pradžia                                       11 val. 30 min.  Renkamės prie informacinio centro J. Basanavičiaus 17, Kybartai

                               2.         02-19 d.   (šeštadienis) Lietuvos vyndarių asociacija 30 žm. Ekskursijos pradžia 13                             val. Ekskursija  „Pėsčiomis po istorinį  Kybartų miestą“ prasideda prie Kybartų                                        informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17.  

                                                                         Balandžio mėn. 

         1.   2022  balandžio mėn. 9 d. (šeštadienis) 20 žm. turistinė grupė iš Panevėžio. Ekskursija „Pėsčiomis po istorinį  Kybartų miestą“ prasideda 12 val. 30 min.  prie Kybartų  informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17.  

     2.      Balandžio 22 d. (penktadienis) 16 val. ekskursantai iš Lenkijos respublikos. Ekskursija „Pėsčiomis po istorinį  Kybartų miestą“ prasideda  prie Kybartų  informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17.  

                    3.       Balandžio 28 d. (ketvirtadienis) 14 val. ekskursija  50 žmonių                                  Joniškio. Ekskursija  „Pėsčiomis po istorinį  Kybartų miestą“ prasideda prie Kybartų   informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17.  

                    4.      2022-04-30 (šeštadienis)13 val. ekskursija  po Kybartus. Ekskursijoje  kviečiami  dalyvauti  visi norintys be išankstinio registravimosi.  Ekskursija  „Pėsčiomis po istorinį  Kybartų miestą“ prasideda prie Kybartų   informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17.  

                                                     Gegužės mėnuo

1.     2022m..   gegužės 7 d  16 val. (šeštadienis) atvyksta „Rotari“  klubas.  Ekskursija po istorinį Kybartų miestą  prasideda prie Kybartų  informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17 .

2.    2022-05-11 (trečiadienis) .  Ekskursija po istorinį Kybartų miestą.  Prasideda ekskursija prie Kybartų  informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17 .  Pradžia 11 val.

    3.    2022 m. gegužės 14 dieną ( šeštadienis) 10 val.  30 žm. ekskursija po Kybartus. Pradžia 10 val.  Ekskursija po istorinį Kybartų miestą prasideda prie Kybartų informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17 .

20                     4. 2022m. gegužės mėn.  28 d. (šeštadienis) į Kybartus atvyksta senieji automobiliai ir                       automobilininkai.  Ekskursijos pradžia 15 val. Susitinkame aikštelėje prie Naujosios     apaštalų bažnyčios.


 Birželio mėn.

1.   2022m.  birželio 2 d. (ketvirtadienis)  ekskursantai iš Jonavos. Ekskursijos pradžia 15 val. Ekskursija po istorinį Kybartų miestą prasideda prie Kybartų informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17 .

  2.  2022 m. Birželio 8 d. (trečiadienis)   11 val. ekskursantai  iš Pilviškių ir Vilkaviškio - 25 žmonės.  Ekskursija po istorinį Kybartų miestą prasideda prie Kybartų informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17 .

 3.    2022m.  Birželio mėn. 9 dieną ( ketvirtadienis)  Lietuvos mokslų akademijos paskaita Kybartų kultūros Centre ir ekskursija po  Kybartus - 2 val. trukmė.  Pradžia 14 val. 30 min. Ekskursija prasideda nuo Kybartų kultūros centro .

4.     2022 birželio 15 d. ( trečiadienis) atvyksta Vilkaviškio rajono skautai.  Pradžia16 val. 30 min.  Ekskursija po Kybartų miestą prasideda prie Kybartų informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17 .

5     2022- birželio 21 d. 11 val. 30 min. ( antradienis) 40 žmonių iš Punsko, Kauno Vilniaus.  Ekskursija po istorinį Kybartų miestą prasideda prie Kybartų informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17 .

6.      2022 birželio 26 d. (sekmadienis) 13 val. 40 žm. motociklininkai iš Lietuvos .  Ekskursija po istorinį Kybartų miestą prasideda iš aikštelės prie Kybartų naujosios apaštalų bažnyčios. 

7.    2022 m. birželio  mėn. 29 d. (trečiadienis), ekskursijos pradžia bus tikslinama. Ekskursija po istorinį Kybartų miestą prasideda prie Kybartų informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17 .                                                           

                                                                 Liepos mėn.

      1.   2022-07-02 d. Kybartų miesto šventės metu  kviečiame dalyvauti 2 valandų ekskursijoje „Pėsčiomis po istorinį Kybartų miestą“. Pradžia 17 val.  Ekskursija prasideda  Kybartų miesto sode prie paminklo Isaakui Levitanui. 

     2.  2022- liepos 3 d. (sekmadienis)  ekskursija  30 žm. iš Skuodo. Pradžia 10 val.  Trukmė 3 val. Ekskursija po istorinį Kybartų miestą prasideda prie Kybartų informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17 .

       3. 2022 liepos 3 d.   (sekmadienis) 16 val. ekskursija 20 žm. Trukmė 3 val.  Ekskursija po istorinį Kybartų miestą prasideda prie Kybartų informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17 .

.       4. 2022-07- 06 d. (trečiadienis)   Ekskursija po istorinį Kybartų miestą prasideda prie Kybartų informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17.   .Ekskursijos pradžia 12 val. 30 min. 

.       4.  2022- 07-10 d.( sekmadienis)  30 žm. Vilniaus bočiai ir tremtiniai Ekskursijos pradžia 11 val. 30 min.  Ekskursija po istorinį Kybartų miestą prasideda prie Kybartų informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17 

     5.  2022 liepos 30 d.  ( šeštadienis)   20 žm. iš Telšių 12 val. 30 min.  Ekskursija po istorinį Kybartų miestą prasideda prie Kybartų informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17 .

   Rugpjūčio mėn.

 2022 m. rugpjūčio mėn.  16-23 dienomis Kybartų bendruomenės narių kelionė autobusu į Šveicariją. Ekskursijos Kybartuose šiomis dienomis nevyks.

  1. 2022-08-06 (šeštadienis)   Ekskursantai     Iš Vilniaus. Ekskursijos pradžia   prie Naujosios apaštalų bažnyčios 15 val. 15 min.  Ekskursija po istorinį Kybartų miestą prasideda prie Kybartų informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17 .

2. 2022 rugpjūčio 13 d. (šeštadienis)15 val. 30 min. ekskursantai iš Marijampolės ir kt.  Pradžia 15 val. 30 min.  Ekskursija po istorinį Kybartų miestą prasideda prie Kybartų informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17 .

3. 2022m. rugpjūčio 28 d.  (sekmadienis)  trukmė -2 val.   Respublikinė ekskursija „Sūduvos metai“.  Ekskursijos pradžia 13 val.  Ekskursija po istorinį Kybartų miestą prasideda prie Kybartų informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17 .

4. 2022 - rugpjūčio mėn.  30d.  ( antradienis) . Ekskursijos pradžia .12 val Atvyksta ekskursantai iš JAV.  Ekskursija po istorinį Kybartų miestą prasideda prie Kybartų informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17 .

                                                     

                                                                    Rugsėjo mėn.

          1.      2022-09-03 ( šeštadienis) 15 val. 30 min. ekskursija iš Prienų 40 žm. Ekskursija po istorinį      Kybartų miestą prasideda prie Kybartų informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17 .

               2.      2022 -09-04  . (sekmadienis) iš Dusetų m.   40 žmonių.  Ekskursija po istorinį Kybartų miestą prasideda prie Kybartų informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17 .  Ekskursijos pradžia 11 val. 30 min..

3.      2022-09-09 d. ( penktadienis) 11 val. ekskursantai iš Šilutės.  Ekskursija po istorinį Kybartų miestą prasideda prie Kybartų informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17 .

4. . 2022m. rugsėjo 10 d.  ( šeštadienis)   Ekskursijos pradžia 12 val.). Ekskursija po istorinį Kybartų miestą tema „Neatrastas Kybartų miesto paveldas“ . Ekskursija  prasideda prie Kybartų informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17 . 

5.     Rugsėjo 16 - 17 d. d. Kybartų kultūros centre tarptautinė konferencija.  „Sūduvos metai“. 

Spalio min.

                1.   2022-10-01 ( šeštadienis)25 žm. iš Vilniaus jaunųjų turistų centro mokytojai  Algirdas 868737779   Pradžia 16 val. 30 min. atvyksta prie informacinio centro

               2.  2022-10-02 (sekmadienis) 20 žm. grupė iš Prienų.  Pradžia 10 val.  Ekskursija po istorinį Kybartų miestą prasideda prie Kybartų informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17 .

           3, 2022-10-08 ( šeštadienis) iš Kauno 32 žm. Pradžia 13 val.   Ekskursija po istorinį Kybartų miestą prasideda prie Kybartų informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17 .

             4. 2022-10-08 ( šeštadienis) žm. iš Kauno. Pradžia 15 val. 15 min.   868730117  Rimantas  15 žm.   Ekskursija po istorinį Kybartų miestą prasideda prie Kybartų informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17 .

             5.  2022-10-13 d. ( ketvirtadienis) ekskursija 11 val. Vilkaviškio III amžiaus universiteto istorikai.  30 žm.   Ekskursija po istorinį Kybartų miestą prasideda prie Kybartų informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17 .

6      Spalio 15 d.  ekskursija iš vilniaus. 15 val.15 min. pradžia (šeštadienis). Dalyvauja 52 žm.  Ekskursija po istorinį Kybartų miestą prasideda prie Kybartų informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17 .

7      2022-10-19 d. (trečiadienis) 12 val. ekskursija iš Vilkaviškio - Marijampolės profesinio rengimo centras,  26 žm.   Ekskursija po istorinį Kybartų miestą prasideda prie Kybartų informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17 .         

Lapkričio mėn.

 1.          Lapkričio 26 d.  (šeštadienis) 9 val. 30 min.   Turistai 20 žm. iš Kelmės,  Ekskursija po istorinį Kybartų miestą prasideda prie Kybartų informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17 .

       2.      s Lapkričio 26 d. (šeštadienis)   13 val. Kybartų ir Vilkaviškio baikeriai  apie 30 žm.  Ekskursija po istorinį Kybartų miestą prasideda prie Kybartų informacinio  centro  J. Basanavičiau 17 .

                                                     Gruodžio mėn.

 

1.       Gruodžio 28 dieną ( trečiadienis) ekskursija iš Kauno.  Pradžia 13 val. 30 min. 18 žm Ekskursija po istorinį Kybartų miestą prasideda prie Kybartų informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17 .

 2022 metais Kybartus aplankė 743 ekskursantai.  

Ekskursijų sk. - 46


                                            2023   metai     

      Sausio mėn.              

 1.   Sausio 5 d. Ekskursija iš Šaulių.   Pradžia 18 val. 30 min. 33 žmonės.  Ekskursija po istorinį Kybartų miestą prasideda prie Kybartų informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17 .

Vasario mėn.

1.  Vasario mėn. 4 d. 16 val. ekskursantai iš vilniaus. Pėstieji einantys Lietuvos pakraščiu. 11 žm.  Ekskursija po istorinį Kybartų miestą prasideda prie Kybartų informacinio  centro  J. Basanavičiau 17 .

2.  Vasario mėn. 14 d. Ekskursija  po istorinį Kybartų miestą prasideda  prie Kybartų informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17 . prie .pradžia 15 val

                                            Kovo mėn.

1.      2023-03-25 d.  40 žm. iš Šaulių turizmo centro. Pradžia 14 val. Ekskursija po istorinį Kybartų miestą prasideda prie Kybartų informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17.   

                                                                  Balandžio mėn.

1. Balandžio 13 d.    (ketvirtadienis) ekskursantai iš  Šakių mokyklos.  Ekskursijos  pradžia  10 val. Ekskursija  po istorinį Kybartų miestą prasideda  prie Kybartų informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17 .   

2.      Balandžio 14 d. (penktadienis) Ekskursijos pradžia10 val. Jurbarko mokyklos  mokytojai 20 žm. Ekskursija  po istorinį Kybartų miestą prasideda  prie Kybartų informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17 . 

3.      Balandžio 29 d. (šeštadienis)  atvyksta automobilistai Vilkaviškio „Senieji vežimai“.  Ekskursijos po istorinį Kybartų miestą prasideda  12 val. aikštelėje prie Naujosios apaštalų bažnyčios. 

                                                                                                Gegužės mėn.

1.      Gegužės 6 d. (šeštadienis) 40 žm. iš Panevėžio. Pradžia 14 val. 30 min..   Ekskursija  po istorinį Kybartų miestą prasideda  prie Kybartų informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17.

2.       Gegužės 6 d. (šeštadienis) 30 žm. iš  Vilniaus. Pradžia  15 val. (tikslus laikas bus patikslintas).   Ekskursija  po istorinį Kybartų miestą prasideda  prie Kybartų informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17.

3   2023-05-09 (antradienis) Bartininkų mokyklos mokiniai. 20 žm. Pradžia 9 val.00 min. Ekskursijos pradžia Kybartų pasieniop postas. J.Basanavičiaus 3,Kybartai

4. 2023-05-11 Muzikos mokyklos mokiniai. Laikas tikslinama Ekskursija  po istorinį Kybartų miestą prasideda  prie Kybartų informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17 . 

5.    Gegužės 12d. (penktadienis)  ekskursijos pradžia 10 val. 50 žm. Jurbarko TAU. Ekskursija  po istorinį Kybartų miestą prasideda  prie Kybartų informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17 .  

6.       2023-05-13d. (šeštadienis) iš Joniškio ekskursija 49 žmonės. Ekskursijos pradžia 14 val.  Ekskursija  po istorinį Kybartų miestą prasideda  prie Kybartų informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17 . 

7.      2023-05-18 (ketvirtadienis)  Iš Panevėžio TAU  Ekskursijos pradžia 14 val. 30 val.  40 žm. Ekskursija  po istorinį Kybartų miestą prasideda  prie Kybartų informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17 . 

  8.  2023-05-20 d. (šeštadienis)  Pradžia  12 val. 14 žm. Ekskursija  po istorinį Kybartų miestą prasideda  prie Kybartų informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17 . 

9      2023-05-23 d. (antradienis) Akmenės senjorai 15 val. 30  min.  44 žm.  Ekskursija  po istorinį Kybartų miestą prasideda  prie Kybartų informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17  

10. .      2023 05-27 (šeštadienis) d. Pradžia 15 val. iki - 18 val. ekskursantai iš  Vilnius Ekskursija  po istorinį Kybartų miestą prasideda  prie Kybartų informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17 . 

11.     2023-05-29 (pirmadienis) ekskursantai iš Kruonio mokyklos. Ekskursija  po istorinį Kybartų miestą prasideda  prie Kybartų informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17  

Birželio mėn.

1.      2023-06-03 d.(šeštadienis)  20 žm. iš Šaulių turizmo centro. Pradžia 14 val. Ekskursija  po istorinį Kybartų miestą prasideda  prie Kybartų informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17 . 

2.      2023-06- 07 d.(trečiadienis)  9 val. 00. 50 žm.  Vilniaus TAU.   Ekskursija  po istorinį Kybartų miestą prasideda  prie Kybartų informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17. 

    3.   2023-06-10 d. ( šeštadienis).  Pradžia 13 val. Ekskursija iš Vilniaus 40 žmonių. Ekskursija  po istorinį Kybartų miestą prasideda  prie Kybartų informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17 

      4.. 2023-06-11d.( sekmadienis). 12 val. Marijampolės. Ekskursija  po istorinį Kybartų miestą prasideda  prie Kybartų informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17  

   5. 2023-06-18 d. (sekmadienis).  Ekskursija  po istorinį Kybartų miestą prasideda  prie Kybartų informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17. Pradžia 11 val. 45 min. Kybartų įdomybes aplankysime pėsčiomis.

6. 2023-06-19d. (pirmadienis). Ekskursijos pradžia 10 val. Ekskursantai iš Marijampolės. Ekskursija  po istorinį Kybartų miestą prasideda  prie Kybartų informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17  

 7. 2023-06-19d. (pirmadienis). Ekskursija iš Vilniaus.  Ekskursija  po istorinį Kybartų miestą prasideda  prie Kybartų informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17 Pradžia 13 val. 30 min.

8. 2023-06-22  (ketvirtadienis) 45 ekskursantai. Pradžia 13 val  Ekskursija  po istorinį Kybartų miestą prasideda  prie Kybartų informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17.  

9.      2023-06-26 (pirmadienis) 11 val. Kruonio mokykla 32 žm.  Ekskursija  po istorinį Kybartų miestą prasideda  prie Kybartų informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17.  

Liepos mėn

1.      2023-07-01 (šeštadienis)  Iš Marijampolės 14 žm. ekskursija Rima 868855243  15 val. pradžia.

            2.      2023-07-08  (šeštadienis) 13 val. Ekskursantai iš Vilniaus ir Kybartų.  14 žm.Ekskursija  po istorinį Kybartų miestą prasideda  prie Kybartų informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17

3.      2023-07-15 d. (šeštadienis)  Ekskursantai iš Vilniaus. 14 žm. Pradžia  11 val.  Ekskursija  po istorinį Kybartų miestą prasideda  prie Kybartų informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17

4.      2023-07-16 d. ( sekmadienis) ekskursantai iš Klaipėdos.  40 ekskursantų. Ekskursijos pradžia 13 val. 30 min.Ekskursija  po istorinį Kybartų miestą prasideda  prie Kybartų informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17

5.      2023-07-20d. (ketvirtadienis) ekskursantai iš Vilkaviškio miesto. .Pradžia 14 val. 30 min.   Ekskursija  po istorinį Kybartų miestą prasideda  prie Kybartų informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17 

6.      2023-07-22d.(šeštadienis)  22 žm. iš Grišgabūdžio.  Pradžia  17 val. 30 min. Ekskursija  po istorinį Kybartų miestą prasideda  prie Kybartų informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17

7.      2023-07-28d. (penktadienis)  25 ekskursantai iš Kauno.  Pradžia  15 val. 30 val. Ekskursija  po istorinį Kybartų miestą prasideda  prie Kybartų informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17

8.      2023-07-29d. (šeštadienis)  11 val. ( šeštadienis) turistai iš Vilnius 20 žm. Ekskursija  po istorinį Kybartų miestą prasideda  prie Kybartų informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17

Rugpjūčio mėn.

1.      2023-08-05 d.   ( šeštadienis)  Pradžia ekskursijos  13 val. Lankysis 20 žm.iš Vilniaus  Ekskursija  po istorinį Kybartų miestą prasideda  prie Kybartų informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17

2.      2023-08-12 ( šeštadienis) 13 val. 30 min. 20 žmonių grupė iš Vilniaus, Ekskursija  po istorinį Kybartų miestą prasideda  prie Kybartų informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17

  3. 2023-08-13d.  (sekmadienis)  Vilnius 16 val. pradžia 10 žmonių. Ekskursija  po istorinį Kybartų miestą prasideda  prie Kybartų informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17

4.      2023-08-14 ( pirmadienis) žemaičiai  apie 20 žm. 13 val. , Skuodo ekskursantai. Ekskursija  po istorinį Kybartų miestą prasideda  prie Kybartų informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17

5      2023-08-25 (penktadienis) Jurbarko m.   ekskursantai.  Pradžia 16 val. Ekskursija  po istorinį Kybartų miestą prasideda  prie Kybartų informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17.

6.      2023-08-26 d. (šeštadienis). Eksjursijos pradžia 13 val.  Ekskursijoje dalyvaus 20 žm. iš Vilkaviškio..  Ekskursija  po istorinį Kybartų miestą prasideda  prie Kybartų informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17

7.    2023-08-26d.(šeštadienis) 15 val. 00 min. Ekskursantai iš Pasvalio Pasvalys. . 21 žm. Ekskursija  po istorinį Kybartų miestą prasideda  prie Kybartų informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17. 

8. 2023-08-27d. (sekmadienis)  Vilniaus ekskursantai. Ekskursijos pradžia 11 val. Ekskursija  po istorinį Kybartų miestą prasideda  prie Kybartų informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17

9.       2023-08-28d. (pirmadienis) 10 val. 00 min.  ekskursantai  iš Marijampolės 20žm.  Ekskursija  po istorinį Kybartų miestą prasideda  prie Kybartų informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17

10. 2023-08-31 d ( ketvirtadienis) 11 val.   Ekskursija  po istorinį Kybartų miestą prasideda  prie Kybartų informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17

                                                                 Rugsėjo mėn.

1.      2023-09-06.  ( trečiadienis) Vilkaviškio raj. ekskursantai.  Pradžia 10 val.  Ekskursija  po istorinį Kybartų miestą prasideda  prie Kybartų informacinio  centro  J. Basanavič

2.   2023-09-09 d. (šeštadienis)  iš Vilniaus ekskursija atvažiuoja 13 val. 30 min. 30 žm.  Ekskursija  po istorinį Kybartų miestą prasideda  prie Kybartų informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17

 3. 2023-09-10  (sekmadienis) 15 val. ekskursantai iš Kauno,  40 žm. Ekskursija  po istorinį Kybartų miestą prasideda  prie Kybartų informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17

4.      2023-09-20 ( trečiadienis) 9 val. 30 min. vaikų darželis Kregždutė Susitinkam prie autobusų stoties. Vaikai   Ekskursija  po istorinį Kybartų miestą prasideda  prie Kybartų informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17

 .     5.  2023-09-27 (trečiadienis)  13 val. 10 žm. Trukmė 2,5  val.  Marijampolės ekskursantai.  Ekskursija  po istorinį Kybartų miestą prasideda  prie Kybartų informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17

6.  2023-09-30 (šeštadienis) 10 val. pradžia.     Druskininkai,  Vilkaviškis ir kt.  15 žm.  

Spalio mėnuo     

1.     2023-10-04  (trečiadienis) Turistai iš Šakių.  17  žm. Pradžia 10 val. Ekskursija  po istorinį Kybartų miestą prasideda  prie Kybartų informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17

         2.   2023-10-05 (ketvirtadienis)  16 val.  20 žm.  iš Kauno.  Ekskursija  po istorinį Kybartų miestą prasideda  prie Kybartų informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17

3.      2023-10-6 d.(penktadienis)  Darželio  Ąžuoliukas vaikai.  20 žm. 14 val. 30 val. 2,5 val. trukmės.  Ekskursija  po istorinį Kybartų miestą prasideda  prie Kybartų informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17

4.      2023-10-07d.  (šeštadienis)  Pradžia 8 val. 30 min. Ekskursantai iš Prienų, 30 žm.  Ekskursija  po istorinį Kybartų miestą prasideda  prie Kybartų informacinio  centro  J. Basanavičiaus

5.  2023-10- 07 d. ( šeštadienis) Ekskursantai iš  Prienų turizmo centro.   Pradžia 11 val.50 val. Ekskursija  po istorinį Kybartų miestą prasideda  prie Kybartų informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17  

 

4.      2023-10-07 d. 13 val.  ( šeštadienis) Joniškio  ekskursantai.  Ekskursija  po istorinį Kybartų miestą prasideda  prie Kybartų informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17 

 

5.      2023-10 -12 d. (ketvirtadienis)  Ekskursantai iš Vilnius  18 žm.   Ekskursija  po istorinį Kybartų miestą prasideda  prie Kybartų informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17

 

6.      2023-10-14  (šeštadienis)   13 val. apie 20 žm. Vilniaus Rotary klubas.  Ekskursija  po istorinį Kybartų miestą prasideda  prie Kybartų informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17 

7.      2023-10-17 (antradienis) Atvyksta Šakių miesto turistai 11 val.  13 žm.  Ekskursija  po istorinį Kybartų miestą prasideda  prie Kybartų informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17

 

8.      2023-10-21 (šeštadienis) Turistai iš Latvijos Dobilės miesto.  Ekskursijos pradžia 17 val.  20 ekskursantų. Ekskursija vedama Rusų kalba.  Ekskursija  po istorinį Kybartų miestą prasideda  prie Kybartų informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17.

                                                                     Lapkričio mėn.

1.      2023-11-4 ( šeštadienis) Pradžia ekskursijos 14 val. Vilnius 8 žm.  (ketvirtadienis). Ekskursija  po istorinį Kybartų miestą prasideda  prie Kybartų informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17.

  

2.      2023-11-10 (penktadienis) Ekskursijos pradžia 11 val. Turistai iš Šūklių kaimo bendruomenės.  Ekskursija  po istorinį Kybartų miestą prasideda  prie Kybartų informacinio  centro  J. Basanavičiaus 17.

 

 


 

                                                              


 

 

Pažintinės ekskursijos Kybartų mieste

 2024 metai Kovo mėn. 1.  Kovo 13 d. (trečiadienis) Pradžia 10 val. Vilkaviškio mokyklos moksleiviai. Ekskursija prasideda prie informacijos...