Šventė Matlaukio bendruomenėje                            KIEKVIENAS ATSKIRAI MES TIK LAŠELIS DULKĖSE,
                            BET VISI KARTU MES – GALINGA AUDRA

                                              Pavasarį pražydus sodui
                                              Svaigina ežero vėsa.
                                              Prisėdus po beržais atrodo
                                              Gražesnio krašto nebėra,
                                              O kryžkelėj medinis kryžius
                                              Brangina praeitus laikus,
                                              Kad Matlaukys svetingai glaudžia 
                                              Išnykusius senus žodžius

                                              Matlaukys, Matlaukys
                                              Sūduvos lygumų pakraštys,
                                              Čia lyg jūra banguoja javai,
                                              Žalią pasaką seka beržai.
 Tai ištrauka iš Matlaukio kaimo bendruomenės himno.

2011 lapkričio mėn. 26 dieną 12 val. Matlaukio kaimo bendruomenės taryba į bendruomenės namus pakvietė Matlaukio, Kurpikų ir kitų aplinkinių kaimų gyventojus.
Šių kaimų gyventojams susibūrimas bendruomenėje labai naudingas, nes jie turi kur išeiti, pabūti. Jie gyvena ne tik apsupti namų aplinkos ar tų pačių kas dieną matomų artimų žmonių, bet turi galimybę susitikti ir pabendrauti su kitais bendraminčiais, kurie taip pat ateina praleisti savo laisvalaikio į bendruomenės namus. Kiekvienais metais yra organizuojamos Joninės, žiemos palydos ir kt.. Todėl galima teigti, jog bendravimas Matlaukyje labai suintensyvėjo. Suaktyvėjo ir jaunimas , jis pradėjo labiau domėtis bendruomenės veikla. Bendruomenė turi išsirinkusi tarybą, jos pirmininkė - Romutė Raulušonienė. Labai aktyvios pirmininkės pagalbininkės Daiva Dubauskienė, Nijolė Pričkaitienė, Vilija Gelbūdienė, Edita Didžiulienė, Teresė Rainikevičienė. Susirinkimų metu bendruomenės nariai sprendžia įvairias problemas, susijusias su kaimo gyvenimu, tačiau dažniausiai jie svarsto apie ateityje planuojamus atlikti darbus tam, kad kaimas taptų daug gražesnis, tvarkingesnis ir mielesnis ne tik vietos gyventojams, bet ir kaimo svečiams. Dabar pirmoje vietoje yra sporto aikštelės, bendruomenės namų sutvarkymas, kad jaunimas turėtų kur praleisti laisvalaikį, pajudėti, pasportuoti. Taip pat bus siekiama užasfaltuoti gatvėse duobes ir naujai įruošti  šaligatvius.
Pasak pirmininkės, pagrindinis bendruomenės tikslas – įtraukti į aktyvią veiklą kuo daugiau kaimo gyventojų ir suvienijus jėgas prižiūrėti bei puoselėti kaimo aplinką, spręsti jaunimo ir vyresnio amžiaus gyventojų laisvalaikio užimtumo problemas, rengti projektus. Pirmininkės teigimu, jau dabar galima pastebėti veiklos rezultatus: pagražėjusį kaimą, Labai džiugu, kad renginiuose dalyvauja ne tik vyresnieji, bet ir jaunimas, vaikai. Išspręstas ir vandens tiekimas gyvenvietei.
Per savo gyvavimo metus bendruomenė parengė ir įgyvendino nemažai projektų, kurių dėka galėjo puošti kaimo aplinką, rengti šventes. Pasak tarybos pirmininkės daugiausiai prie  kultūrinių renginių rengimo prisideda  sumanymų nestokojanti Daiva Dubauskienė.
Šventės pabaigoje  savo spektaklį parodė Vilkaviškio pagyvenusių žmonių klubo „Rudenėlis“ mėgėjų teatras „Kertė“.
Šventeje svečiais buvo  Matlaukio kaimo seniūnaitis Robertas Mickevičius ,Vilkaviškio savivaldybės tarybos narys Vitas Katkevičius.
Matlaukio kaimo bendruomenės Šventės akimirkos skaidrėse

Komentarų nėra:

Medicinos darbuotojai savo profesinę šventę šventė Kybartuose.

  Balandžio 27-ąją šalies medicinos darbuotojai mini savo profesinę šventę – Medicinos darbuotojų dieną. Šia proga Vilkaviškio Pirminės svei...