Vasario mėn. 16 d. naktį  Vištyčio ir Suvalkijos gatvių kampiniame name (Vištyčio g. 29) vykusio gaisro padariniams likviduoti  Kybartų bendruomenė skelbia specialią sąskaitą  LT114010051003374052 Luminor banke. Lėšų gavėjas Kybartų bendruomenė. Pravedant pinigus nuorodoje rašyti „ Gaisro padariniams likviduoti“.  Norintys paaukoti pinigus, gali juos pravesti į minėtą sqskaitą. Šiam tikslui taip pat pinigus renka Kybartų miesto seniūnaitis Vitalius Šidiškis, dirbantis BTA agentu buvusiose Kybartų pašto patalpose. Už Jūsų suaukotas lėšas,  prasidėjus pastato remontui, bus perkamos statybinės medžiagos. Apie suaukotų pinigų kiekį būsite informuojami.

                                              Bendruomenės pirmininkas


Gaisras Kybartuose

 


Vasario mėn. 16 d. naktį Vištyčio ir Suvalkijos gatvių kampiniame name (Vištyčio g. 29) įvykusio gaisro padariniai išties labai dideli. keturių butų name gyveno dvi šeimos .  Manoma, kad butas, kerštaujant už skolas, buvo padegtas. Nukentėjo nekalti namo gyventojai.   Žmonės  atsiradę prie degančio namo  nelabai kuo galėjo  padėti. Puikiai matėsi, kad gaisrininkai irgi buvo labai pasimetę, kurį laiką dėl vandens stokos negalėję gesinti gaisrą.    Šiuo metu bendruomenė organizuoja lėšų rinkimą, kad nors kiek padengtų nuostolius dėl kilusio gaisro. Be to manome, kad daugiabučius gyvenamuosius namus administruojanti  UAB „Kybartų Darna“  kartu su seniūnija, savivaldybe pasiūlys laikiną būstą nukentėjusiems nuo gaisro.

Yra  pilietiškas kybartietis, kuris sutinka  rinkti lėšas nors dalinam gaisro pasekmių likvidavimui. Asmenys, norintys pinigais paremti nuo gaisro nukentėjusius, jau gali juos aukoti. Juos renka Kybartų miesto seniūnaitis Vitalius Šidiškis, dirbantis BTA agentu, buvusiose Kybartų pašto patalpose.  Pinigus darbo dienomis seniūnaitis planuoja  rinkti  iki  kovo mėn.  10 dienos  Šiam tikslui yra ir speciali bendruomenės sąskaita Luminor banke, į kurią galima pravesti pinigus. Jūsų suaukotos lėšos, nukentėjusiems nebus atiduodamos, o  prasidėjus pastato remontui už juos bus perkamos statybinės medžiagos, arba mokama statybininkams už namo atstatymo darbus.

                                           Ačiū už supratingumą.                      Bendruomenės pirmininkas                 

Su Vasario 16-ąja

 


Trispalvės skrydy – mūsų Laisvė,
Valstybės šauksmas – aš gyva!
Visam pasauliui garsiai skelbsim –
Čia mūsų kraštas – Lietuva!

Pažintinė ekskursija į Krokuvą, Veličkos druskų kasyklas, Ojcovo parką ir kt.

  KROKUVA. VELIČKOS DRUSKŲ KASYKLOS   PROGRAMA (2024 m. gegužės 18-19 d. (šeštadienis, sekmadienis)   Jei galingosios Romos imperijos la...