Visuomenei pristatyta Izabelės Matusevičiūtės tautosakos rinktinė

                                                                       Šventės akimirkos
 Praėjusį šeštadienį Kybartų kultūros centro pastato  kiemą ir gatvę prie jo užtvindė  didelis kiekis automobilių,- iš to galėjai spręsti, kad čia kažkas vyksta. Jauki kultūros centro  salė vos sutalpino norinčius prisiglausti prie skambios lietuviško muzikos ir žodžio versmės, patirti knygos atėjimo į visuomenę  džiaugsmą.

Renginio metu buvo pristatoma Izabelės Matusevičiūtės tautosakos rinktinė. Knyga išleista įgyvendinant projektą „„Sūduvos krašto dainuojamosios ir pasakojamosios tautosakos puoselėjimas“. Projektą įgyvendino Kybartų bendruomenė.

Renginį pradėjo Kybartų seniūnijos seniūnas Romas Šunokas,o Išsamiau apie Izabelės Matusevičiūtės tautosakos rinktinę pakalbėjo  knygos sudarytojas Jaunius Vylius. Pastarasis išsamiai papasakojo apie Izabelę Matusevičiūtę, kuri dirbo kilnų ir labai svarbų darbą – rinko ir užrašinėjo tautosaką Kybartų apylinkėje. Apie tai, kiek daug nuveikė šioje srityje, galima susidaryti pakankamai aiškų vaizdą iš lietuvių tautosakos leidiniuose paskelbtų jos užrašytų dainų. Jų yra „Lietuvių tautosaka“ penkiatomio  I-ame tome, beveik visuose Lietuvių liaudies dainyno tomuose.   

Izabelė Matusevičiūtė  Kybartų „Žiburio“ gimnazijoje  mokėsi nuo 1919  iki 1927 metų. Autobiografijoje I. Matusevičiūtė rašo: „1933-1937 m. dirbau Kybartų valdžios komercinėje mokykloje. Dirbdama mokytoja, I. Matusevičiūtė aktyviai rinko ir užrašinėjo Kybartų krašto tautosaką, į šį darbą įtraukdama ir savo mokinius.

Susirinkusieji ilgai nesiskirstė, patirdami bendravimo džiaugsmą  prie vaišėmis nukrautų stalų. Visi vieningai sakė: – Šventė buvo graži.

 Pirmininkas    Vitas Katkevičius
Foto  Vitaliaus Šidiškio

 


Pažintinės ekskursijos Kybartų mieste

 2024 metai Kovo mėn. 1.  Kovo 13 d. (trečiadienis) Pradžia 10 val. Vilkaviškio mokyklos moksleiviai. Ekskursija prasideda prie informacijos...