Būsimos gatvės pavadinimas priklausys nuo kybartiečių nuomonės2016m. birželio mėn. 4 d.„ Santakos“  laikraštyje  pasiūlyta diskusija dėl gatvės pavadinimo  kurią, prasiplėtus  Kybartų miesto riboms į Daugėlaičių kaimą , nuo L.Prūseikos gatvės pietų  kryptimi, numatoma naujai suprojektuoti.
Kybartų bendruomenės ataskaitinio - rinkiminio susirinkimo metu, kuriame dalyvavo dauguma bendruomenės narių , Kybartų seniūnas Romas Šunokas siūlė pritarti, kad naujoji gatvė būtų pavadinta kybartiečio Antano Ziegoraičio vardu.
Diskusijų metu buvo išsakytos įvairios nuomonės, teikiami ir kiti pasiūlymai, buvo raginimų neskubėti, įvertinti ir pasverti visus už ir prieš, tuo labiau, kad  šio klausimo sprendimui neturime patirties, nėra nusistovėjusios tvarkos ar vertinimo kriterijų, kuriais būtų galima vadovautis, kaip kad nėra ir iniciatyvinės grupės kuri autoritetingai sugebėtų įvertinti ne tik teikiamus pasiūlymus, bet ir pasiūlytų kandidatų kriterijus ir nuopelnus. Skubotai, nepakankamai motyvuotas sprendimas, liečiantis vieną ar kitą asmenybę, gali iššaukti kybartiečių priešpriešą ir netgi pažeminimą pretendentų atžvilgiu. 
Išties,  Antanas Ziegoraitis Vilkaviškio  rajono garbės pilietis, daug nusipelnęs muzikos srityje.  Bet ne mažiau nusipelnę yra ir kiti kybartiečiai, Vilkaviškio rajono garbės piliečiai:
 Kybartuose gimęs ir Vokietijoje gyvenęs,  Kazimieras Noreika, kuris pirmaisiais nepriklausomybės atkūrimo metais vargingiau gyvenantiems žmonėms, nuolat teikė materialinę pagalbą, nepailsdamas vežė daugybę įvairios labdaros, tiekė Vilkaviškio rajono gydymo įstaigoms medicininę įrangą, įvairią labdarą globos namams. Vilkaviškio rajono garbės piliečio vardas suteiktas už ypatingus nuopelnus ugdant tautinę savimonę ir patriotiškumą, labdaringą veiklą, kultūros puoselėjimą.
Kazimieras Noreika mirė 2004 m. rugsėjo 20 d.
Kybartietis Juozas Iešmantavičius Vilkaviškio rajono savivaldybės politinis ir visuomenės veikėjas, savivaldos veikloje dalyvavo nuo 1965 metų. Jis daug kartų įvertintas už svarų indėlį ir nuopelnus dirbant bei tarnaujant Kybartų miesto ir viso rajono gyventojams: 2011 m. tapo Profesijos Riteriu. Šį titulą už ilgametį darbą, ištikimybę savo profesijai, aktyvią visuomenę veiklą jam suteikė Lietuvos pramoninkų konfederacija. Daugybę apdovanojimų ir padėkų įteikta už nuoširdžią pagalbą ir paramą, už nuoseklų darbą ir pasiektus rezultatus, už paramą sportui ir jaunimo veiklai.
 J. Iešmantavičius mirė 2013 m. rugsėjo 26 d..
Taip pat siūloma gatvę pavadinti Leono Prapuolenio vardu ir t.t..
Kad ir kokie šie piliečiai būtų garbingi, bet  juos negalime lyginti su Jonu Basanavičiumi, Leonu Prūseika, Steponu Darium ir Stasiu Girėnu, Vytautu Montvila, Jonu Biliūnu ir kt., kurių vardais pavadintos Kybartų miesto gatvės.

Bendruomenės nariai susirinkime nepritarė seniūno Romo Šunoko siūlymui  naujai formuojamai gatvei suteikti maestro Antano  Ziegoraičio vardą. Jie teigė, kad gatvė turėtų būti pavadinta  neutraliu, o ne žmogaus pavardės  pavadinimu. Tik viena bendruomenės narė iš 39 šiai gatvei siūlė suteikti Antano Ziegoraičio vardą.
Diskusijų metu  buvo siūlyta įvairių gatvės pavadinimų, bet vieningos nuomonės nebuvo. Bendruomenės nariai  įgaliojo bendruomenės tarybą pasiūlyti  neutralų gatvės pavadinimą ir jį pateikti Kybartų seniūnui. Taryba 2016-05-13 dieną posėdžio metu  pasiūlė gatvei suteikti „Saulėtekio“  pavadinimą. Bendruomenės tarybos nutarimas pateiktas Kybartų seniūnui.
Siūlymų jau yra, tikimės, kad bus įsiklausyta į kybartiečių nuomones.

             

                 Kybartų bendruomenės pirmininkas Vitas Katkevičius
Kybartų miesto seniūnaitis  Vitalius Šidiškis
     Kybartų miesto seniūnaitė Anelė Barkauskienė

Keliavome dviračiais


Aš, dviratis ir žvyrkelis: pirmoji kelionė šią vasarą
Šią kelionę organizavo Kybartų bendruomenė 2016 m. birželio 3 dieną
Pažintinė dviračių trąsa  Kybartai- Virbalis- Virbalgirio botaninis- zoologinis valstybinis draustinis- Pajevonio apylinkės kaimai.
Dviračiais nuvažiavome 19 km. Iki Virbalio dviračių pėdalus mynėme asfaltuotu keliu ir betonine danga,  tačiau likusią  dalį-  žvyrkeliais ir miško keliukais.
Kelionės metu aplankėme išnykusius arba jau nykstančius kaimus.
Pajevonio apylinkės Nevadolės kaime likę tik trys apgyvendintos sodybos. Vienoje šio kaimo sodyboje gyvena pašto balandžių augintojas- balandininkas Vitalius Gudaitis,  turintis apie 70 pašto balandžių. Šie balandžiai-  įvairių varžytuvių prizininkai.  Šeima balandžius augina nuo neatmenamų laikų. Balandininkas juos augina ir  treniruoja nuo pat vaikystės, meilę šiems gudriems paukščiams perėmė iš savo tėvo. Juos augino ir Vitaliaus senelis.  Vitaliaus treniruojami balandžiai nuolat dalyvauja balandžių lenktynėse.
Dvirtininkams buvo garbė pamatyti prizus ir taures, kurias balandžių varžybose iškovojo Vitaliaus balandžiai. Vitalius su kitais Lietuvos balandininkais šiuos paukščius,  parskridimui į namus, veža į pietinę Lenkiją, Vokietiją, Latviją... ir jie gana greitai ir tiksliai paskrenda pas savo šeimininką į namus. Pamatėme  taures, kurios iškovotos ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje bei Lenkijoje. Žygio dalyviai laikydami taures įsiamžino nuotraukose. Išvykdami padėkojome sodybos šeimininkams už jų triūsą auginant ir  puoselėjant balandžius, gražiai tvarkomą sodybą. Atminimui  puikiam balandininkui Vitaliui padovanojome bendruomenės nario Kajetono Eismonto išdrožtą šaukštą.

Virbalgirio draustinyje, medžiotojų poilsiavietėje, poilsio metu vyko atrakcionai, šaudymo į taikinius varžytuvės tarp moksleivių. Taikliausiai šaudė Kybartų gimnazijos auklėtinis Paulius Liorančas, surinkęs 36 taškus, antras buvo Tadas Račkauskas- 33 taškai, trečias - Tomas Vieraitis- 24 taškai. Mergaičių šaudymo varžytuvėse pirmąją vietą, surinkusi 17 taškų, iškovojo Ieva Antanavičiūtė, antrąją vietą- su 16 taškų Diana Želvytė, trečiąją- su 10 taškų Vilma Kokanskytė. Pirmųjų vietų laimėtojai buvo apdovanoti prizais.
Bendruomenės moterys žygio dalyviams išvirė labai gardžią grikių košę. Tokia pat košė namuose nebūtų tokia skani, lauke, ir dar pasivažinėjus dviračiais, ją valgėme pasigardžiuodami. Arbata buvo paruošta tik iš natūraliai augančių įvairių žolelių: šalmėčių, čiobrelių ir kt.
Į Virbalgirio miško poilsiavietę, pas dviratininkus  atvyko ir bendruomenės bičiuliai- Kybartų policijos nuovados vyresnysis tyrėjas Saulius Jurkšas, tyrėja Kristina Grybaitė ir tyrėjas Andrius Bernota, taip pat  Pajevonio girininkijos eigulys Andrius Vaičaitis.
Policininkai papasakojo apie savo nelengvą darbą. Priminė pagrindines saugaus eismo taisykles dviratininkams, pėstiesiems. Žygio dalyviai pasidžiaugė, kad Kybartų policijos nuovadoje dirba tokie puikūs, su suaugusiais ir mokiniais mokantys bendrauti darbuotojai.
Pajevonio girininkijos eigulys Andrius Vaičaitis papasakojo apie Virbalgirio botaninį- zoologinį draustinį. Sužinojome, kad tai vienintelis Lietuvoje miškas kuriame 60% medžių yra liepos. Miškas užima 367,89 hektarų plotą. Virbalgirio draustinis įsteigtas 1960-09-27, siekiant išsaugoti unikalų liepyną su įvairiarūše fauna. 2004-03-05 įtrauktas į Natura 2000 tinklą, dėl pelkėtų lapuočių miškų, skroblynų ir didžiojo auksinuko buveinės.
Žygio dalyviai dėkojo svečiams, kad atvyko į Virbalgirio miško poilsiavietę, papasakojo apie savo darbą ir ateities planus.
Prisiminimui apie dviratininkų žygį, Kybartų bendruomenės  pirmininkas, svečiams įteikė po suvenyrą.
Žygyje dalyvavo  Kybartų K. Donelaičio gimnazijos Ic klasės gimnazistai ir jų klasės vadovė Rita Bylienė, o taip pat ir ne mažas būrys Kybartų miesto gyventojų, ne bendruomenės narių.
Bendruomenės taryba mananti,  žygius dviračiais rengti kiekvienais metais, pirmomis vasaros dienomis. Tikimės, kad pritarimo sulauksime ir iš visuomenės.


Į namus grįžome gerai pailsėję, kupini geros nuotaikos ir susibičiuliavę.


Medicinos darbuotojai savo profesinę šventę šventė Kybartuose.

  Balandžio 27-ąją šalies medicinos darbuotojai mini savo profesinę šventę – Medicinos darbuotojų dieną. Šia proga Vilkaviškio Pirminės svei...