Kviečiame į renginį

 

2021m. birželio 15 d. 17 val.

 

vyks pirmajam Lietuvos Respublikos Prezidentui

 Antanui Smetonai

 iškilminga atminimo ženklo atidengimo ceremonija

 (Prie Kybartų „Rasos“ mokyklos Darvino g. 4)

 

Jūsų dalyvavimas renginyje yra labai

svarbus renginio rengėjams

 

 

                Organizatorius

     Kybartų bendruomenės taryba

Sodinome ąžuoliukus

 

Šių metų  pavasarinis ąžuoliukų  sodinimas Kybartuose vyko gegužės 14 dieną – Tarptautinės šeimų dienos išvakarėse. Socialinė iniciatyva „Milijonas ąžuolų Lietuvai“ pakvietė kiekvieną lietuvį stiprinti savo tautines šaknis, tvirtinti ryšį su Lietuva ir pasodinti po ąžuolą,  Suvokiame ar ne, tačiau mūsų gyvenimus veikia matomi ir nematomi saitai su Lietuvos žeme, protėvių dvasia, tradicijomis, kalba. Ąžuoliukų sodinimo idėja skirta stiprinti kiekvieno lietuvio ryšį su savimi, gimtuoju kraštu, skatinti bendrystę. Tikiu, kad sodinant iš lietuviškų gilių daigintus ąžuoliukus, tas ryšys juntamai sustiprėja, o socialinė iniciatyva „Milijonas ąžuolų Lietuvai“ išaugs į judėjimą, kuris apims visą šalį, sujungs žmones vieningai veiklai – ąžuoliukų sodinimui. Sodinant ąžuoliukus, į Kybartų bendruomenę  susibūrę žmonės siekė, kad kiekvienas medelis būtų pasodintas sąmoningai ir susikaupus, su gražiais palinkėjimais augalui, žemei ir tautai. Šios ąžuoliukų sodinimo šventės metu  pasodinome 25 ąžuoliukus  prie kapinių Mindaugo gatvėje, visuomenės poreikiams skirtame sklype. Sodinukai išauginti iš gilių, kurias 2015 metais pasodino kybartietis Andrius Sadauskas. Jau ūgtelėjusius sodinukus Andrius miestui ir padovanojo. Tikėkime, kad šie ąžuoliukai netolimoje ateityje tikrai sužaliuos ir taps žaliuojančiais ąžuolais.

2021-06-14 -  tai Gedulo ir Vilties diena. Nuo  tremčių  pradžios praėjo  80 metų. Ši diena  bus minima Vilkaviškio rajone, pasodinti  ąžuoliukai nuolat primins apie šią liūdną dat
 


Šį šeštadienį (gegužės 15 d.)  medelių sodinimo talka-šventė Kybartuose. Pasodinsime  30 ąžuoliukų prie kapinių Mindaugo gatvėje, visuomenės poreikiams skirtame sklype. Taip pat švarinsime bendruomenės namus, tvarkysime Kybartų požemius ir kt.   Visi visi labai kviečiami atvykti su kastuvais ir gera nuotaika. Renkamės  10 val. prie Kybartų informacinio centro (autobusų stoties). Po talkos, prie Kybartų informacinio centro, vaišinsimės skania koše bei arbata. Dėl papildomos informacijos tel. 861285242

Bendruomenės taryba


 

Artimiausi bendruomenės renginiai

Gegužės mėn.

  1.      2021-05-29d.  10val. 30 min. ekskursija (Klaipėda)  „Pėsčiomis po istorinį Kybartų miestą“.

  2.     2021-05-30d.  16 val.  ekskursija (Kėdainiai)  „Pėsčiomis po istorinį Kybartų miestą“.

  3.     2021-05-15 d.  Organizuojama miesto atvirų erdvių tvarkymo talka. Taip pat prie  

         A. Smetonos tako  pasodinsime 30 ąžuoliukų . Pradžia 10 val. Renkamės prie Kybartų     informacinio centro.

                                                                        Birželio mėn.

1.       2021-06-14 d.   Gedulo ir vilties dienos minėjimas.

2.       2021-06-15 d. 17 val. Iškilmingas atminimo lentos  atidengimo ceremonija Kybartų mokyklos „Rasa“ kiemelyje, pirmajam Lietuvos respublikos prezidentui Antanui Smetonai atminti.

3.       Paminklo broliams J.ir J.  Vailokaičiams  atidengimas. Pradžia 10 val. Kybartų Euchoristinio išganytojo bažnyčioje.

Ekskursijos:

             4. 06-11 d.  ( penktadienis) progimnazijos vaikai   9  00 val.   IV klasės   (ketvirtos)

                                  ( penktadienis) progimnazijos vaikai  12  00 val.  II  klasės   (antros)

              5. 06-15 d.  ( antradienis)    progimnazijos vaikai   9 00 val.    III-IV klasės mokiniai

              6. 06-17 d.  (ketvirtadienis)  progimnazijos vaikai   9 00 val.    7 klasės mokiniai

                                 (ketvirtadienis)  progimnazijos vaikai   12 val.       8 klasės mokiniai

               7.  06-19 d.  (šeštadienis)  10 val. -  30 žm.,  15 val. trukmė 1 val.  Kezio muziejus, požemiai, cerkvė  20 žm.     

               8. 06-22 d.  (antradienis)     progimnazijos vaikai    9 00 val.   5 klasės mokiniai

                                  (antradienis)     progimnazijos vaikai    12 00 val.   VI klasės mokiniai   

                9. 06-25d. (penktadienis)  11 val.  grupė 14 asmenų- trukmė 2 val. (automobilistai).

 

Liepos mėn.

           1. 2021 -07-17d. 10 val. 30 min. ekskursija ( Klaipėda) „Pėsčiomis po istorinį Kybartų miestą“


Rugsėjo mėn. 

             1.   2021- 09-25  Ekskursija „Pėsčiomis po istorinį Kybartų miestą“ aplankant žydų gyvenimo vietas.

 

 


Laikas mokesčiams

 

Maloniai prašome Jus sumokėti bendruomenės nario mokestį už 2020 metus. Mokesčio suma – 6 eurai. Mokestį priima bendruomenės tarybos narys Vitalius Šidiškis dirbantis buvusiame Kybartų pašte. Arba minėtą sumą galite  pravesti į Kybartų bendruomenės sąskaitą  LT854010040100120797 Luminor

Pravedant pinigus  paskirtyje rašyti „nario mokestis už 2020 m.“.

Bendruomenės taryba

 


Bendruomenės tarybos posėdžio protokolas 2021-03-29 d.

 

 

Kybartų bendruomenės tarybos posėdžio

PROTOKOLAS

2021-03-29

Kybartai

 Bendruomenės tarybos sudėtyje yra 7 nariai. 

Posėdyje dalyvavo 7 tarybos nariai:  tarybos pirmininkas Vitas Katkevičius, tarybos nariai:  Vitalius šidiškis, Angelė Barkauskienė, Žavinta Galinaitienė, Juozas Murinas, Birutė Adomaitienė, Vytautas Brovka.

Posėdyje dalyvavo bendruomenės buhalterė Sonata Gražulienė.

Posėdžiui pirmininkavo Vitas Katkevičius

Posėdžio sekretorė: Angelė Barkauskienė

 Darbotvarkėje:  1. Dėl naujų narių  priėmimo.

                         2. Dėl bendruomenės balanse esančių ir nusidėvėjusių pagrindinių priemonių nurašymo.

                          3. Dėl atminimo lentos LR prezidentui Antanui Smetonai pagaminimo ir jos pridėjimo  ant „Rasos“ mokyklos pastato.

                          4. Dėl finansinės ataskaitos už 2020 metus tvirtinimo.

                          5. Dėl dalyvavimo konkurse „Mes – bendruomenė 2021 “ Maxima parama.

                          6. Dėl Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės projekto „Viešųjų erdvių pritaikymas turizmui“  teikimo.

                          7. Dėl bendruomenės visuotinio narių susirinkimo pravedimo.

 1.    Pirmu klausimu pasisakė tarybos pirmininkas Vitas Katkevičius. Tarybai jis pateikė klausimą dėl naujų  narių priėmimo į bendruomenę. Bendruomenės tarybos nariai vienbalsiai pritarė, kad Tadas Auga gyvenantis Suvalkijos 2, Kybartai  būtų priimtas į Kybartų bendruomenę.

Balsavo: už - 7, prieš - 0 tarybos nariai.

2.    Antru klausimu bendruomenės buhalterė Sonata Gražulienė pasiūlė,  materialinį turtą, neturintį balansinės vertės ir jau 100 procentų nusidėvėjusį  nurašyti: 

2.1.  batelius SoDance CH791 black,- 10 vnt., sijonų ir marškinių komplektą –10 vnt. Jų naudojimo laikas 2 metai,  Šios priemonės buvo įsigytos  bendruomenės šokėjoms aprengti 2012-11-14 d.

            2.2.  Smėlio dėžę 120x120x30 – 1 vnt., metalinius suolus - 2 vnt. Šie gaminiai buvo naudojami  Kybartų mieste vaikų žaidimo aikštelėse vaikams žaisti.  Įsigyti 2017 metais.  Jie sulūžę ir tolimesniam naudojimui netinkami, todėl jas būtina nurašyti.

           Nutarta: Nusidėvėjusiais ir naudojimui netinkamas priemones nurašyti.

           Balsavo: už - 7, prieš - 0 tarybos nariai.

 3.    Trečiu klausimu pasisakė Vitalius Šidiškis.

Kybartų bendruomenės taryba š/m. kovo mėn.  prašiusi Vilkaviškio savivaldybės leisti ant Kybartų „Rasos“ mokyklos rytinės sienos  įrengti atminimo ženklą pirmąjam Lietuvos respublikos prezidentui Antanui Smetonai atminti.Pagal Čiuoderio liudijimą, iš A. Anušausko knygos ,,Prezidento žvalgas“, Prezidentas prieš išvykdamas iš Lietuvos į vakarus, išties buvo apsistojęs 2 -ame pastato aukšte, tuometinio Kybartų gimnazijos direktoriaus Vinco Ambraziejaus bute ir buvo vaišinamas  grupės  kybartiečių.2019-2020 metais susipažinti su Kybartų istorija ir dabartimi,  buvo atvykę 1641 turistas ne tik iš mūsų šalies, bet ir iš Latvijos, Lenkijos, Vokietijos. Į maršrutą, „Pėsčiomis po istorinį Kybartų miestą“, įtrauktas ir prezidento Antano Smetonos apsilankymas prieškariniame Kybartų gimnazijos, o dabar „Rasos“ mokyklos pastate. todėl  manoma, kad tikslinga ant dabartinio „Rasos“ mokyklos pastato įrengti atminimo ženklą prezidentui Antanui Smetonai atminti.  Ženklo buvimas pagilintų žinias apie  mūsų šalies ir Kybartų miesto istoriją. Jis  prie pastato galėtų atsirasti 2021 metų birželio mėn. 15 dieną. Tai diena kada 1940 metais progimnazijoje lankėsi LR prezidentas A. Smetona.

Nutarta: Prie „Rasos“ mokyklos įrengti atminimo ženklą LR prezidentui A.Smetonai atminti.

.           Balsavo: už - 7, prieš - 0 tarybos nariai.

4. Ketvirtu klausimu bendruomenės buhalterė Sonata Gražulienė tarybai pateikė  bendruomenės 2020 metų finansinę ataskaitą. 2020 m. sausio 1 dienai Kybartų bendruomenės biudžete buvo 300,97 Eur.  2020 metais bendruomenės biudžetas iš fizinių asmenų 2 procentų pajamų mokesčio pasipildė 230,30 Eur (  LR labdaros ir paramos įstatymas), juridinių ir fizinių asmenų parama – 1610,00 Eur ( t. sk. 1000,00 Eur gauta iš Ramutės Aleksandra Backer, paminklo statybai Juozui ir Jonui Vailokaičiams atminti), lėšos už ekskursijų pravedimą Kybartuose – 315,00 Eur,  už patalpų nuomą 55 Eur,  iš BTA draudimo už lietaus sugadintas bendruomenės patalpas gauta – 1037,07 Eur. Viso: 3247,37 Eur.

 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija skyrė lėšas  bendruomenių neprojektinės veiklos išlaidoms kompensuoti  – 194,34 Eur,

2020 metais įvairių paslaugų apmokėjimui panaudota:

·         mokestis už vandenį, nuotekas bendruomenės namuose (išlaidos už vandenį, nuotekas ir abonentinis mokestis) – 33,50 Eur;

·         mokestis už elektros energijos panaudojimą bendruomenės namuose (išlaidos už elektros energiją ir abonento mokestis)  – 27,55 Eur;

·         J. ir J. Vailokaičių atminimo paminklo pastatymui ir su juo susijusios išlaidos– 850,97 Eur;

·         įsigyta nešiojama garso sistema – 316,0 Eur;

·          įsigytas projektorius (komplektacija) – 224,0 Eur;

·         įsigyta ir padovanotos Gudkaimio globos namų darbuotojams  apsauginiai skydeliai nuo COVID-19 viruso apsisaugoti (pandemijos pradžioje)  – 50,0 Eur;

·          ūkinėms medžiagoms, kitoms paslaugoms –  393,08 Eur;

·         Banko paslaugoms – 64,15 Eur.  

Iš viso:                1908,28 Eur.

Likutis 2020-01-01          -  300,97 Eur

2020 metais gauta lėšų   - 3441,71 Eur

2020 m. panaudota         - 1908,28 Eur

Likutis 2020-12-31        -  1834,40 Eur   

 iš jų:

bendruomenės kasoje – 201,30 Eur

banke  bendruomenės sąskaitoje  1633,10 Eur.

Nutarta:  bendruomenės 2020 metų finansinę ataskaitą patvirtinti.

Balsavo: už - 7, prieš - 0 tarybos nariai.

 5.    Penkuoju klausimu pasisakė bendruomenės narė Angelė  Barkauskienė.

Buvo pasiūlyta kreiptis į prekybos tinklą „Maxima“, kad dalinai padengtų išlaidas kurias bendruomenė patirs įrengiant atminimo ženklą prie „Rasos“ mokyklos, LR prezidentui Antanui Smetonai atminti. Akciją „Mes – bendruomenė“ vykdo prekybos tinklas „Maxima“. Šiemet šia iniciatyva siekiama paskatinti bendruomenes, kurios ieško galimybių naujam gyvenimui prikelti tradicijas, daiktus ar supančios aplinkos infrastruktūrą.

            Nutarta: kreiptis į prekybos tinklą „Maxima“ dalinai ( 70 procentų) padengti numatomas  išlaidas.  

           Balsavo: už - 7, prieš - 0 tarybos nariai

 6.    Šeštuoju klausimu dėl  projekto „Viešųjų erdvių pritaikymas turizmui“  teikimo pasisakė bendruomenės pirmininkas Vitas Katkevičius. Jis pasiūlė  projektą Vilkaviškio vietinės veiklos grupei teikti. Projekte numatyti sukurti Kybartų miesto  interaktyvų žemėlapį, įsigyti gido sistemą, kuri  skirta kokybiškam ekskursijų po Kybartų miestą pravedimui, įrengti QR kodus ir kt. Šį projektą, gavus kvietimą,  ketinama parengti iki gegužės mėn. 1 dienos. Šiame projekte partneriais pakviesti Vilkaviškio neįgaliųjų draugiją.

Nutarta: Teikti projektą „Viešųjų erdvių pritaikymas turizmui“ .

Balsavo: už - 7, prieš - 0 tarybos nariai.

 7.    Septintuoju klausimu  „dėl bendruomenės visuotinio narių susirinkimo“ pasisakė bendruomenės tarybos narė Žavinta Galinaitienė.

Pastarosios dienos daugeliui yra tikrai nelengvos, tenka taikytis prie naujo gyvenimo ritmo ir karantino realijų. Dėl to suprantame, kad  bendruomenės taryba negali sukviesti bendruomenės visuotinį narių susirinkimą. Būtų apmaudu, jei dalis bendruomenių idėjų dėl nepalankių aplinkybių taip ir neturėtų progos būti paskelbtos, pastebėtos, įvertintos ir įgyvendintos. Dėl to pranešėja pasiūlė viešoje erdvėje t.y. bendruomenės internetiniame puslapyje www.kybartubendruomene.lt  patalpinti šį bendruomenės tarybos protokolą. Finansinės ataskaitos už 2020 metus protokolą susipažinimui pateikti bendruomenės nariams facebuko paskiroje.

Nutarta: Bendruomenės tarybos posėdžio protokolą paskelbti bendruomenės internetiniame puslapyje ir visiems bendruomenės nariams „facebuko“ paskirose.

Balsavo: už - 7, prieš - 0 tarybos nariai.

 

 Pirmininkas                                         Vitas Katkevičius

 Sekretorė                                            Angelė   Barkauskienė

 

PRAŠOME SKIRTI 1,2 PROCENTO PARAMĄ

 PRAŠOME SKIRTI 1,2 PROCENTO PARAMĄ NUO SUMOKĖTO GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

Tapkite Kybartų bendruomenės rėmėjais, paskirdami iki 1,2 procento sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Tai paramos teikimo būdas, nereikalaujantis papildomų materialinių išlaidų. Nusprendę skirti iki 1,2 procento gyventojų pajamų mokesčio dalį bendruomenei iki š. m. gegužės 1 dienos, turite užpildyti bei pateikti FR0512 formos prašymą Valstybinei mokesčių inspekcijai.

Kadangi, įgyvendinus mokesčių reformą, darbo užmokestis padidintas 1,289 karto (iki mokesčių) ir pakeistas gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifas, pasikeitė ir gyventojų paramai skiriamos GPM dalys:

  • paramos gavėjams bus galima skirti iki 1,2 proc. GPM (anksčiau buvo 2 proc.).

      1,2% GPM paramos skyrimui reikalingą FR0512 formą galite gauti:  pas bendruomenės pirmininką Vita Katkevičių.

  • pildant prašymą elektroniniu būdu, Jums reikės apsilankyti ir prisiregistruoti EDS (Elektroninės deklaravimo sistemos puslapyje).

           Pildydami FR0512 formą didžiosiomis raidėmis, įrašykite: .
1 laukelyje – savo asmens kodą, 2 laukelyje – telefono kodą ir numerį, 3V laukelyje – vardą,
3P laukelyje – pavardę, 4 laukelyje – adresą,  5 laukelyje – mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus), už kurį prašote pervesti išskaičiuoto pajamų mokesčio dalį – vieno mokestinio laikotarpio, kai prašymo E5 laukelis neužpildytas arba ilgiau kaip vienerius metus, kai yra užpildytas ir prašymo E5 laukelis, 6S laukelį pažymėti ženklu „X“, E1 laukelyje – skaičių 2, E2 laukelyje – 190272175 (ligoninės identifikacinis numeris (kodas)), E3 laukelyje – mokesčio dalies paskirtį (ligoninės padalinio pavadinimą), E4 laukelyje – prašomą pervesti pajamų mokesčio dalį (procentais, pvz. 1,2), E5 laukelyje – laikotarpį, kai mokesčio dalį pageidaujate skirti ilgiau kaip vienerius metus (laikotarpis neturi būti ilgesnis kaip 5 metai, pradedant skaičiuoti nuo prašymo 5 laukelyje nurodytų metų).

Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, FR0512 formos pildymo taisyklės.

Tam, kad Jūsų parama mus pasiektų, prašymas gali būti pateiktas tokiais būdais: 

  1. Įteiktas tiesiogiai mokesčių administratoriui.
  2. Išsiųstas paštu VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyriui adresu: Neravų g. 8, 66257 Druskininkai.
  3. Išsiųstas elektroniniu būdu per EDS – centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka.

Aktualią informaciją, atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus bei vizualines priemones galite rasti ir specialioje VMI svetainės skiltyje, kuri bus nuolat papildoma.

Kilus papildomiems klausimams, visuomet galite kreiptis į VMI specialistus atvykus į artimiausią klientų aptarnavimo skyrių ar paskambinus telefonu 1882 / +370 5 260 5060, o taip pat į Kybartų bendruomenės pirmininką Vitą Katkevičių tel +370 612 85242

 Dėkojame už Jūsų paramą  ir gerumą!Sveikiname

 

Kovo 8 -sios dienos proga laimės, džiaugsmo, sveikatos ir energijos linki, Jums moterys, Kybartų bendruomenės vyrai.

 

Vasario mėn. 16 d. naktį  Vištyčio ir Suvalkijos gatvių kampiniame name (Vištyčio g. 29) vykusio gaisro padariniams likviduoti  Kybartų bendruomenė skelbia specialią sąskaitą  LT114010051003374052 Luminor banke. Lėšų gavėjas Kybartų bendruomenė. Pravedant pinigus nuorodoje rašyti „ Gaisro padariniams likviduoti“.  Norintys paaukoti pinigus, gali juos pravesti į minėtą sqskaitą. Šiam tikslui taip pat pinigus renka Kybartų miesto seniūnaitis Vitalius Šidiškis, dirbantis BTA agentu buvusiose Kybartų pašto patalpose. Už Jūsų suaukotas lėšas,  prasidėjus pastato remontui, bus perkamos statybinės medžiagos. Apie suaukotų pinigų kiekį būsite informuojami.

                                              Bendruomenės pirmininkas


Kviečiame į renginį

  2021m. birželio 15 d. 17 val.   vyks pirmajam Lietuvos Respublikos Prezidentui   Antanui Smetonai   iškilminga atminimo ženklo ati...