Visus maloniai kviečiame dalyvauti broliams
Jonui ir Juozui Vailokaičiams pagerbti paminklo
atidengimo ir pašventinimo iškilmėse Kybartų miesto parke
2021 m. birželio 24 d. Pradžia 10 valandą
šv. mišiomis Kybartų Eucharistinio Išganytojo bažnyčioje.
Kviečia:
Vasario 16-osios klubas
Kybartų miesto bendruomenė
Kybartų parapijos bendruomenė

Atidengtas atminimo ženklas pirmajam Lietuvos prezidentui Antanui Smetonai

 Kybartuose antradienį įamžintas Lietuvos Respublikos prezidento Antano Smetonos atminimas – Kybartų „Rasos“ mokyklos pastatas, kuriame 1940 metų birželio 15 d. prieš pasitraukdamas iš Lietuvos į Vakarus buvo apsistojęs A. Smetona, paženklintas atminimo lenta.

Pagerbti Lietuvos Respublikos prezidentą, iškilią mūsų tautos istorinę asmenybę susirinko gausus būrys kybartiečių bei miestelio svečių. Susirinkusieji sveikino atminimo ženklo pakabinimo darbais besirūpinusį Kybartų bendruomenės pirmininką Vitą Katkevičių bei visus bendruomenės narius. Būtent jų iniciatyva ir privačių rėmėjų lėšomis šis istorinis įvykis ir buvo įamžintas.

Bendruomenės pirmininkas ir miestelio gidas V. Katkevičius kalbėjo, kad kiekvienais metais Kybartai sulaukia vis daugiau turistų, besidominčių Lietuvos istorija. Atvykėliams smalsu nuvykti prie Kybartų pakraštyje esančio Lieponos upelio, kur 1940 metais iš Lietuvos pasitraukė prezidentas Antanas Smetona. Gilinantis į istorinius faktus, visada paminima geležinkelio stotis, nes prezidentas atvyko automobiliu ir į Kybartų gimnazija, kur A. Smetona apsistojo ir susitikinėjo su įtakingais žmonėmis, kol sutemo ir tik tada per Lieponos upelį pasitraukė iš Lietuvos. Tuometinės Kybartų gimnazijos pastate šiuo metu veikia Kybartų „Rasos“ mokykla, todėl bendruomenės pirmininkas ir atminimo ženklo vietą parinko būtent čia.

Paminklinės lentos atidengimo ceremonijoje dalyvavo Savivaldybės mero pavaduotojas Bernardas Marčiukonis, Administracijos direktoriaus pavaduotoja Daiva Riklienė, Kybartų seniūnas Romas Šunokas, Pasaulio kybartiečių draugijos pirmininkas prof. Vytautas Šlapkauskas, Kybartų „Rasos“ mokyklos direktorė Lilija Žilinskienė.

Sveikinimo žodžius tarusi savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja D. Riklienė padėkojo Kybartų bendruomenei už iniciatyvą ir kalbėjo, jog kiekvieno žmogaus turtas yra jo šaknys, o kiekvienos tautos turtas – jos istorija. Istorijos nepakeisi, bet išradingas gidas mokės pateikti tik tai, kas gražu, prasminga, kas Kybartus daro žinomais visoje Lietuvoje. O didžiuotis yra kuo, Kybartuose lankėsi pats prezidentas!

Nuotraukos ir tekstas A. Grygelaičio.

Kviečiame į renginį

 

2021m. birželio 15 d. 17 val.

 

vyks pirmajam Lietuvos Respublikos Prezidentui

 Antanui Smetonai

 iškilminga atminimo ženklo atidengimo ceremonija

 (Prie Kybartų „Rasos“ mokyklos Darvino g. 4)

 

Jūsų dalyvavimas renginyje yra labai

svarbus renginio rengėjams

 

 

                Organizatorius

     Kybartų bendruomenės taryba

Medicinos darbuotojai savo profesinę šventę šventė Kybartuose.

  Balandžio 27-ąją šalies medicinos darbuotojai mini savo profesinę šventę – Medicinos darbuotojų dieną. Šia proga Vilkaviškio Pirminės svei...