Kybartų bendruomenė stiprina policijos rėmėjų gretas
Vasario mėn. 19 dieną Kybartų policijos nuovadoje susirinko Kybartiečiai kuriems rūpi miesto gyventojų saugumas. Po ilgų diskusijų nutarta, prie Kybartų bendruomenės sutelkti ir nuolat stiprinti policijos rėmėjų gretas.
Policijos rėmėjus - savanorius jau anksčiau sutelkusio ir jiems vadovaujančio, bendruomenės nario Vitaliaus Šidiškio teigimu, darbuotis be užmokesčio, vien iš idėjos verčia noras mūsų mieste gyventi saugiai.
Pasak jo, stokodama pareigūnų, pinigų degalams ir daugelio kitų būtinų dalykų, policija dažnai gali imtis tirti tik jau padarytus nusikaltimus. Savanorių siekis - nusikaltimų prevencija. Entuziastai nusikaltėlių tramdytojai, kartu su Kybartų policijos nuovados pareigūnais pasirengę budėti miesto gatvėse ir ne tik jose, tamsiuoju paros metu. „Neabejoju, kad mūsų darbas nebus bevaisis, tikimės Kybartiečius nuo pažeidėjų ir nusikaltėlių bent kiek apsaugoti“, - sakė Vitalius Šidiškis.
Pasak savanorio policijos rėmėjo, juos imta lyginti su sovietmečio draugovininkais. Tačiau tai daryti neteisinga, mat draugovininkai buvo visaip premijuojami, o šių dienų savanorius eiti į gatves skatina vien saugesnės visuomenės idėja ir siekis.
Policijos rėmėjas yra netarnaujantis policijoje, Lietuvos Respublikos pilietis, savanoriškai padedantis policijai įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka.
Pagrindinis policijos rėmėjų uždavinys yra padėti policijai įgyvendinti Policijos veiklos įstatyme nustatytus uždavinius.
Pagrindinės policijos rėmėjų funkcijos yra padėti policijai :užtikrinti žmogaus teises ir laisves, saugoti viešąją tvarką;
• prižiūrėti eismo saugumą;
• kontroliuoti, kaip laikomasi aplinkos apsaugos ir tvarkymo reikalavimų;
• užkardinti nusikaltimus bei kitus teisės pažeidimus ir padėti juos atskleisti;
• įgyvendinti teisės pažeidimų prevencijos priemones;
• teikti visokeriopą pagalbą asmenims, nukentėjusiems nuo nusikaltimų, kitų teisės pažeidimų ar nelaimingų atsitikimų, arba tiems, kurių būklė bejėgiška;
• gelbėti žmones ir turtą stichinės nelaimės ar kito ypatingo įvykio, keliančio grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai ar turtui, atveju;

Priėmimas į policijos rėmėjus.
Policijos rėmėju gali tapti ne jaunesnis kaip 18 metų, mokantis lietuvių kalbą, neteistas Lietuvos Respublikos pilietis, pagal asmenines, moralines ir fizines savybes tinkantis būti policijos rėmėju.
Kur galite kreiptis jei norite tapti policijos rėmėju
Asmuo, norintis tapti policijos rėmėju, kreipiasi į Kybartų policijos nuovados vadovą arba į policijos rėmėjų vadovą Vitalių Šidiškį.
Priimtiesiems į policijos rėmėjus, išduodamas nustatyto pavyzdžio pažymėjimas.
Ženklas, uniforma (pagal galimybes), raištis arba liemenė su užrašu “Policijos rėmėjas” išduodami vykdant policijos užduotis. Policijos rėmėjui, kartu su policijos pareigūnu atliekančiam policijos užduotis, gali būti išduotos specialiosios priemonės - policijos ginkluotėje esančios lazdos, dujos, antrankiai bei surišimo priemonės.

                                                                       Bendruomenės taryba

Pažintinė ekskursija į Krokuvą, Veličkos druskų kasyklas, Ojcovo parką ir kt.

  KROKUVA. VELIČKOS DRUSKŲ KASYKLOS   PROGRAMA (2024 m. gegužės 18-19 d. (šeštadienis, sekmadienis)   Jei galingosios Romos imperijos la...