Šūklių kaimo bendruomenės darbai – Sūduvai

 


Atminimo ąžuoliuką sodino trys bendruomenių pirmininkai: Vytautas Lekešius (Šūklių k.), Vitas Katkevičius (Kybartų m.) ir Irena Senkuvienė (Šiaudiniškių k.).
Sūduva, Tu buvai uždrausta, ištrinta, užmiršta.

Tave – savo motiną – aš vadinau
kitu vardu.
Augau kaip medis be savo istorijos,
be šaknų.
Šiandien pas Tave su tikruoju vardu
aš grįžtu.
Mano meilė, ryžtas ir rankos –
Tau, Sūduva.

Šiomis straipsnio autoriaus eilučių mintimis būtų galima nusakyti atmosferą, sujungusią prieš Žolinę į dvidešimties metų veiklos jubiliejų susibūrusią Šūklių kaimo bendruomenę. Į šventę susirinko šio kaimo žmonės, o taip pat iš kitur atvykusieji buvę Šūklių kaimo gyventojai. Šūkliečiai suėjo, suvažiavo su savo atžalomis: vaikais ir anūkais. Sulaukėme svečių ir iš Šiaudiniškių kaimo bei Kybartų bendruomenių.
Šventės pradžioje pasidžiaugėme Sūduvos metais akcentuodami, kad savo atliktus darbus skyrėme Sūduvai. Tai – 2011 m. restauruota Šūklių skulptūra Švč. Mergelė Marija su kūdikiu, vienintelė tokia Lietuvoje, o taip pat atminimo ženklas – kryžius, pastatytas 2014 m. bei skirtas Šūklių kaimo savanoriams ir buvusiems gyventojams įamžinti.

Apžvelgėme bendruomenės istoriją, pristatėme sodybų priežiūros techniką, kurią įsigijome už projekto „Šūklių bendruomenės verslo pradžia“ lėšas, pasodinome atminimo ąžuoliuką.
Kalbant apie projektą verta paminėti, kad renginyje bendruomenė pateikė galutinę ataskaitą apie jo įgyvendinimą ir pabrėžė, jog projektas „Šūklių bendruomenės verslo pradžia“ yra užbaigtas. Pagal šį projektą į darbą buvo priimti du sodybų priežiūros darbininkai: Regimantas Merkevičius ir Artūras Naujokaitis. Dirbdami Šūkliuose ir Vilkaviškyje abu vyrai jau įgijo pakankamai sodybų priežiūros patirties.
Man, kaip kraštovaizdžio architektui, priskirtas sodybų želdinių projektavimas ir vadovavimas darbams. Šiuo metu ruošiamas buvusio gamybinio centro Gražiškių seniūnijoje sutvarkymo, apželdinimo ir pritaikymo projektas. Kitas užsakymas gali būti Jūsų – tad skambinkite tel. 8 682 15 851, rašykite el. paštu sukliubendruomene @gmail.com, kvieskite. Turima technika ir įrankiais galime atlikti visus sodybų teritorijų įrengimo ir priežiūros darbus.
Vėliau šventė persikėlė prie „Žalio dvaro“ po baltosiomis tuopomis. Tarp daugelio tuopų dvi yra įspūdingo dydžio, todėl jos paskelbtos gamtos paminklais. Čia vyko didžiausio populiarumo sulaukusi fotosesija. Ant specialiai tai progai skirto suoliuko noriai sėdo šventės dalyviai ir fotografavosi.

Įsiamžinę nuotraukose su pasidainavimu ir šokiais visi kėlėsi į generolo, savanorio Bronislovo Skomskio stovyklavietę. Čia, po stoginėmis, ant plačių stalų, jau garavo gardi žuvienė ir cepelinai, kiek atokiau rikiavosi šakočiai, saldumynai, kvapni žolelių arbata ir aviečių midus. Pasistiprinę klausėmės Daivos Ambrasaitės vadovaujamo ansamblio „Lankupa“ iš Vilkaviškio. Ansambliečiams vadovaujant dainavome ir šokome senovinius šokius.
O tada mažesnėmis grupelėmis kas prie ugniakuro būrėsi, kas Albino Būbnaičio, Žaliosios ansamblio nario, armonikos klausėsi.
Laikas netruko prabėgti. Atsisveikinome. Išvažiavome su džiugesiu ir viltimi, žvilgsniu palydėdami Sūduvą su bekraščiais ką tik nukirstų javų laukais.

Vytautas LEKEŠIUS
Šūklių kaimo bendruomenės pirmininkas

 

Komentarų nėra: