Tautosakos rinktinė primins mūsų senelių dainas ir pasakojimus

 

    Netrukus dienos šviesą išvys knyga  „I. Matusevičiūtės tautosakos rinktinė“. Šis leidinys – projekto „Sūduvos krašto dainuojamosios ir pasakojamosios tautosakos puoselėjimas“ pirmoji dalis.  

2022-ieji metai yra paskelbti Sūduvos metais, todėl Kybartų bendruomenė kartu su partneriais:  Geisteriškių kaimo bendruomene, Vilkaviškio r. Kybartų „Rasos“ mokykla bei Vilkaviškio krašto neįgaliųjų draugija nusprendė parašyti projektą, skirtą tautosakos puoselėjimui.  Projektas gavo finansavimą iš Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų. Medžiagą leidiniui rinko bei leidybai ruošė žinomas mūsų krašto etnografas J. Vylius. Prie leidinio medžiagos paruošimo prisidėjo Lietuvių literatūros ir tautosakos Instituto, Tautosakos archyvo skyriaus mokslo darbuotojai. 

  Kybartai turi turtingą istorinį, architektūrinį ir kultūrinį paveldą. Vienas iš tokių lobių - Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto archyvuose saugoma 1934-1937 m. Kybartų gimnazijoje dirbusios Izabelės Matusevičiūtės surinkti Sūduvos krašto tautosakos rankraščiai. 

Lietuvos kalbininkė, Kanados lietuvių visuomenės veikėja I. Matusevičiūtė gimė 1906 m. Geisteriškių k., Lankeliškių parapijoje, Bartninkų valsčiuje, Vilkaviškio apsrityje. 1919 - 1927 m. ji mokėsi Kybartų „Žiburio“ gimnazijoje. Baigusi lituanistikos ir pedagogikos studijas Kaune, Vytauto Didžiojo Universitete, 1934 m. I. Matusevičiūtė pradėjo dirbti tuometinėje Kybartų komercijos mokykloje, kuri vėliau tapo Kybartų gimnazija. Dirbdama šioje gimnazijoje Izabelė Matusevičiūtė aktyviai rinko krašto tautosaką. Šiuo metu tautosakos archyve saugomuose rankraščiuose yra: 1935 m. Kudirkos Naumiestyje užrašytos 167 dainos ir Kybartų apylinkėse užrašyti 195 tautosakiniai kūriniai: 194 dainos, 1 oracija. Taip pat 1936 m. Vilkaviškio apskrityje užrašyti 68 tikėjimai ir sakmės apie Perkūną bei 125 kiti tautosakos kūriniai: 10 dainų, 21 pasaka, 39 patarlės, 55 mįslės. 1936 m. Kybartų apylinkėse užrašytos 369 dainos.

Dalis kalbininkės surinkto lobyno sugulė į knygos puslapius. Leidinio jau laukia bendruomenės nariai, keletas egzempliorių liks Kauno bei Vilniaus bibliotekų fonduose. Knygoje spausdintos dainos bei pasakojamoji tautosaka bus naudojama įvairių renginių metu.

„Šiuo projektu norime išsaugoti mūsų krašto etnografinį paveldą. Per paskutinį šimtmetį, keičiantis gyvenimo būdui, tautosakos kūriniai: dainos, pasakos, patarlės, mitai buvo primiršti. Didesnėse ar mažesnėse šventėse norisi, kad skambėtų būdinga tam kraštui tarmė, tarminiai žodžiai, dainavimo tradicijos,“ – sako Kybartų bendruomenės pirmininkas Vitas Katkevičius.

Baigiamąjame projekto etape vyks projekto viešinimo renginys Kybartų bendruomenei bei svečiams. Renginio metu bus dainuojamos dainos iš rinkinio bei pasakojama pasakojamoji tautosaka. Krašto žmonės galės prisiminti primirštus pasakojimus, tradicijas, dainas, kurias dainavo jų seneliai. 

   


       


Komentarų nėra: